پنل کنترل

این بخش نام‌ها و کاربرد کلیدهای روی پنل کنترل را توضیح می‌دهد.

نمایشگر

می‌توانید عملیات و وضعیت خطای این دستگاه، مقدار باقیمانده کارتریج تونر و سایر شرایط را مشاهده کنید. صفحات اصلی

کلید خانه

برای نشان دادن صفحه Home فشار دهید، تا به منوی تنظیمات و عملکردهایی مانند "چاپ رسانه حافظه" و تنظیمات کاغذ دسترسی داشته باشید. موارد نمایش داده شده در صفحه <Home>

کلید بازگشت

برای بازگشت به صفحه قبلی، فشار دهید. اگر زمان تعیین تنظیمات این کلید را فشار دهید، تنظیمات اعمال نمی‌شود و نمایشگر به صفحه قبلی برمی‌گردد.

کلیدهای عددی (کلیدهای [9]-[0])

برای وارد کردن اعداد و متن فشار دهید. وارد کردن نویسه

کلید [*]

برای عوض کردن نوع متنی که وارد می‌شود فشار دهید.

نشانگر داده

هنگامی که یک عملیات مانند انتقال یا چاپ داده در حال انجام است، چشمک می‌زند. زمانی که اسناد در انتظار پردازش باشند، به‌صورت ثابت روشن می‌ماند.

نشانگر خطا

زمانی که خطایی مانند گیر کردن کاغذ روی می‌دهد، چشمک می‌زند یا روشن می‌شود.
اگر نشانگر "خطا" چشمک می‌زند، دستورالعمل‌هایی را که در نمایشگر نمایان می‌شوند دنبال کنید. عیب یابی
اگر نشانگر خطا به‌طور ثابت روشن بماند، با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.

کلید صرفه جویی در انرژی

برای قرار دادن دستگاه در حالت خواب فشار دهید. زمانی که دستگاه در حالت خواب باشد این کلید به رنگ سبز درمی آید. برای خروج از حالت خواب، دوباره این کلید را فشار دهید. ورود به حالت خواب

کلید مانیتور وضعیت

برای بررسی وضعیت چاپ، برای مشاهده تاریخچه استفاده یا برای مشاهده تنظیمات شبکه مانند آدرس IP دستگاه فشار دهید. همینطور می‌توانید وضعیت دستگاه مانند باقیمانده کاغذ و باقیمانده کارتریج تونر یا اینکه آیا خطایی روی می‌دهد را نیز بررسی کنید. صفحه <Status Monitor>

کلید [ID]

بعد از وارد کردن شناسه و پین برای ورود زمانی که مدیریت شناسه بخش فعال است، آن را فشار دهید. بعد از اینکه از دستگاه استفاده کردید، این کلید را دوباره فشار دهید تا خارج شوید. ورود به سیستم دستگاه

کلید پاک کردن

برای حذف اعداد و متن وارد شده فشار دهید.

کلید توقف

برای لغو چاپ و سایر عملیات‌ها فشار دهید.

کلید [#]

برای وارد کردن نمادهایی مانند "@" یا "/" فشار دهید.

کلید []

هنگام مشخص کردن تنظیمات، برای بازگشت به صفحه قبلی را فشار دهید. زمان وارد کردن اعداد، برای حرکت دادن مکان نما به چپ فشار دهید.

کلید []

هنگام مشخص کردن تنظیمات، فشار دهید تا مورد بلافاصله بالای مورد انتخاب شده فعلی انتخاب شود. هنگام تغییر مقادیر تنظیم، برای افزایش مقدار فشار دهید.

کلید []

هنگام مشخص کردن تنظیمات، برای رفتن به صفحه بعدی را فشار دهید. زمان وارد کردن اعداد، برای حرکت دادن مکان نما به راست فشار دهید.

کلید []

زمان تعیین تنظیمات، برای انتخاب موردی که درست زیر مورد انتخاب شده فعلی قرار دارد فشار دهید. هنگام تغییر مقادیر تنظیم، برای کاهش مقدار فشار دهید.

کلید []

فشار دهید تا تنظیمات یا جزئیات مشخص شده اعمال شود.
A14W-00H