تمیز کردن منظم

توصیه می‌شود به‌صورت دوره‌ای دستگاه را تمیز کنید تا کیفیت چاپ حفظ شود و بتوانید از دستگاه به راحتی و با ایمنی استفاده کنید.
 قسمت بیرونی تمیز کردن قسمت بیرونی
 غلتک فشار برای چاپ <Clean Pressure Roller for Fixing>
A14W-016