چاپ خودکار اسناد نگهداری‌شده هنگام ورود به سیستم

می‌توانید دستگاه را تنظیم کنید تا هنگامی که وارد سیستم دستگاه می‌شوید، اسناد نگهداری‌شده شما را به‌طور خودکار چاپ کند.
1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه‌اندازی کنید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Printer]‏  [Print] کلیک کنید.
4
تأیید کنید که [Force Hold] انتخاب شده است.
5
[Enable Auto Print Function When Logging In] را انتخاب کنید.
6
روی [OK] کلیک کنید.
هنگامی که کاربری وارد سیستم شود، فقط اسناد متعلق به کاربری که وارد سیستم شده است به‌طور خودکار چاپ می‌شود. اسناد زیر که هنگام چاپ نیازمند پین یا کلمه عبور هستند، به‌طور خودکار چاپ نمی‌شوند.
اسناد چاپی ایمن رمزگذاری‌شده
تا 100 سند در یک‌بار ورود کاربر به سیستم چاپ می‌شود.
A14W-03Y