تنظیم آدرس IP

برای اتصال دستگاه به شبکه، به یک آدرس IP منحصر به فرد در شبکه نیاز است. دستگاه از دو نسخه آدرس IP پشتیبانی می‌کند: "IPv4" و "IPv6" بر اساس محیط تان آنها را تنظیم و استفاده کنید. می‌توانید از هر یک از IPv4 یا IPv6 استفاده کنید. همچنین می‌توانید همزمان از هر دو استفاده کنید.
هنگامی که روش اتصال برای خط اصلی یا خط فرعی در <Select Interface> انتخاب می‌شود، آدرس IP خط فرعی را در <IP Address Settings‎> در <Sub Line Settings‎> را مشخص کنید.
A14W-02H