Зменшення кількості тонера, що використовується під час кольорового друку

Закріплення на папері надмірної кількості тонера може призвести до дефектів кольорового друку, як-от утворення залишкових зображень дуже щільно розміщених символів або ліній. Ці дефекти можна усунути, зменшивши кількість тонера, який потрібно закріпити.
Ця функція може виправити такі проблеми:
Розсіювання тонера навколо областей з насиченим кольором на надрукованих зображеннях
Погане закріплення тонера в умовах низьких температур
Використання цієї функції може негативно вплинути на якість кольорового друку.
1
Виберіть <Устан.>  <Налаштування/Технічне обслуговування> <Регулювання якості зображення> <Налашт.об’єм тонера д/кольор. друку>.
2
Виберіть параметр об’єму тонера й натисніть .
У разі вибору значення <Вимк.> друк виконується зі стандартним об’ємом тонера.
У разі вибору значення <Рівень 1> для друку областей з насиченим кольором застосовується трохи більший об’єм тонера порівняно зі стандартним.
У разі вибору значення <Рівень 2> друк загалом виконується зі зменшеним об’ємом тонера.
9Y99-09L