Імпорт і експорт даних налаштувань

Дані апарата, як-от відомості про параметри користувачів і різні значення параметрів, можна експортувати та зберігати на комп’ютері. Експортовані дані також можна імпортувати в апарат із комп’ютера. Дані, експортовані з апарата, можна імпортувати на інші принтери/багатофункціональні принтери Canon. Це полегшує налаштування параметрів на новому апараті, наприклад під час купівлі апарата на заміну. Додаткові відомості про параметри, які можна імпортувати, див. в розділі Таблиця «Параметри/реєстрація». Ви можете вказати, які дані апарата слід імпортувати або експортувати, — усі або окремі.
Призначення адміністратора для керування операціями
Призначте адміністратора з правами адміністратора, щоб виконати операції імпорту/експорту даних. Після імпорту даних параметри користувача, параметри мережі й інші дані буде перезаписано. Це може перешкоджати правильній роботі деяких функцій або спричинити проблеми в роботі апарата. Будьте уважні під час імпорту даних.
Не вимикайте апарат до завершення імпорту чи експорту
Для завершення цього процесу може знадобитися кілька хвилин. Не вимикайте апарат до завершення цих операцій, оскільки це може призвести до втрати даних або до виникнення несправностей у роботі апарата.
Під час імпорту й експорту даних наведені нижче функції/процеси не можуть виконуватися:
Завдання друку звіту
Пакетний імпорт/експорт
Процес оновлення для функції реєстрації/оновлення програмного забезпечення
Використання панелі керування апарата
Керування за допомогою інтерфейсу віддаленого користувача
Перехід апарата в режим сну
Імпорт/експорт даних неможливо виконати під час виконання таких функцій/процесів:
Завдання друку звіту
Пакетний імпорт/експорт
Процес оновлення для функції реєстрації/оновлення програмного забезпечення
Обробка завершення роботи апарата
Відображення коду помилки
Не виконуйте операції імпорту або експорту, якщо мови інтерфейсів не збігаються
Якщо мова інтерфейсу між апаратом, з якого виконується експорт, відрізняється від мови апарату, на який виконується імпорт, значення параметра може бути пошкоджено. Це може призвести до несправності апарата.
Не змінюйте експортовані файли.
Не відкривайте та не змінюйте експортовані XML-файли. Це може викликати несправність апарата.
Під час імпорту на принтери/багатофункціональні принтери Canon, відмінні від цього апарата
Деякі параметри неможливо імпортувати. Таблиця «Параметри/реєстрація»
Якщо параметри політики безпеки захищені за допомогою пароля
Параметри політики безпеки можна імпортувати, лише якщо пароль параметра політики безпеки на апараті, з якого вони експортуються, збігається з паролем на апараті, на який вони імпортуються, або якщо для апарата, на який імпортуються параметри, не встановлено пароль. Якщо пароль не встановлено для апарата, з якого виконується імпорт, для апарата, на який виконується імпорт, буде встановлено пароль, налаштований для апарата, з якого виконується експорт.
9Y99-06H