Службу AirPrint неможливо використовувати

Якщо службою AirPrint не вдається скористатися, спробуйте наведені нижче рішення.
Переконайтеся, що апарат увімкнуто. Якщо апарат увімкнуто, вимкніть його, зачекайте принаймні 10 секунд і знову ввімкніть його. Перевірте, чи проблему вирішено.
Переконайтеся, що на апараті не відображаються повідомлення про помилку.
Переконайтеся, що пристрої Apple і апарат підключені до однієї локальної мережі. Якщо апарат увімкнуто, кілька хвилин може тривати підготовка апарата до обміну даними.
Переконайтеся, що на пристрої Apple увімкнуто службу Bonjour.
Щоб використовувати AirPrint, коли активовано керування ідентифікаторами відділів, виберіть [Allow Printer Jobs with Unknown IDs].Використання ідентифікаторів відділів для керування друком з комп’ютера
Для друку переконайтеся, що в апарат завантажено папір і в ньому достатній рівень тонера. Відображення екрана для AirPrint
9Y99-04R