<Параметри таймера / заощадження енергії>

У цьому розділі описано параметри таймера та енергоспоживання.
<Параметри дати/часу>
<Уст.> <Настройки> <Параметри таймера / заощадження енергії>
Настроювання поточної дати й часу дуже важливе. Інструкції з налаштування параметра див. у розділі Установлення дати й часу.
<Формат часу>
<Уст.> <Настройки> <Параметри таймера / заощадження енергії>
Можна встановити, у якому форматі відображати час — у 24-годинному чи 12-годинному.
<Параметри швидк. запуску для ел. живл.>
<Уст.> <Настройки> <Параметри таймера / заощадження енергії>
Якщо для цієї функції встановлено значення <Увімк.>, можна зменшити час, необхідний для виконання операцій на екрані після ввімкнення живлення.
<Час автоматичного скидання>
<Уст.> <Настройки> <Параметри таймера / заощадження енергії>
Можна вказати період часу, після якого виконується вихід із системи і дисплей автоматично повертається до параметрів за замовчуванням.
<Обмежити час автоматичного скидання>
<Уст.> <Настройки> <Параметри таймера / заощадження енергії>
Якщо для цієї функції вибрано значення <Увімк.>, звичайні користувачі не зможуть налаштувати параметри <Час автоматичного скидання> і <Функція після автоматичного скидання>.
<Функція після автоматичного скидання>
<Уст.> <Настройки> <Параметри таймера / заощадження енергії>
Можна вибрати, який екран відображатиметься під час початку роботи після запуску автоматичного скидання — екран за замовчуванням, установлений для параметра <Екран за замовч. після запуску/відновл.> у розділі <Параметри відображення>, або попередній екран.
<Час автоматичного завершення роботи>
<Уст.> <Настройки> <Параметри таймера / заощадження енергії>
У разі використання функції автоматичного вимкнення апарат вимикається автоматично, якщо дисплей апарата не використовується протягом певного періоду часу після переходу в режим сну.
<Щотижневий таймер автом. заверш. роботи>
<Уст.> <Настройки> <Параметри таймера / заощадження енергії>
Можна встановити час автоматичного вимкнення апарата кожного дня тижня. Якщо використовується ця функція, апарат не потрібно вимикати вручну кожного дня.
<Дозволити режим сну під час помилки>
<Уст.> <Настройки> <Параметри таймера / заощадження енергії>
Можна встановити, чи має апарат автоматично переходити в режим сну, якщо станеться помилка.
<Час автоматичного переходу в режим сну>
<Уст.> <Настройки> <Параметри таймера / заощадження енергії>
Можна встановити час, після завершення якого апарат автоматично перейде в режим сну, якщо не виконується жодна операція.
<Енергоспоживання в режимі сну>
<Уст.> <Настройки> <Параметри таймера / заощадження енергії>
Можна встановити кількість споживаної апаратом енергії, коли він перебуває у режимі сну.
<Парам.для вих.з реж.сну в разі отр.завд.>
<Уст.> <Настройки> <Параметри таймера / заощадження енергії>
Ви можете встановити, чи залишати панель керування в режимі сну під час отримання завдання друку.
<Щотижн. таймер авт. переходу в реж. сну>
<Уст.> <Настройки> <Параметри таймера / заощадження енергії>
Можна встановити час автоматичного переходу апарата в режиму сну кожного дня тижня.
<Парам. часу д/автокор. градац. відтінків>
<Уст.> <Настройки> <Параметри таймера / заощадження енергії>
Можна щодня в заданий час автоматично виконувати автоматичне настроювання градації відтінків.
<Параметри часу виходу з режиму сну>
<Уст.> <Настройки> <Параметри таймера / заощадження енергії>
Можна встановити час для виходу з режиму сну.
9Y99-08J