Налаштування за допомогою посібника з настроювання

Під час першого вмикання апарата (Увімкнення апарата) початкове налаштування апарата починається автоматично. Ви можете настроїти базові параметри, необхідні для використання апарата. Налаштуйте базові параметри відповідно до кожного екрана або перейдіть за посиланням для відображення відповідної сторінки та перегляду деталей.
Крок 1
Укажіть мову інтерфейсу.
Виберіть мову інтерфейсу.
Виберіть мову інтерфейсу та, якщо буде відображено список країн/регіонів, виберіть країну/регіон, де буде використовуватися апарат.
Крок 2
Установіть часовий пояс.
Виберіть часовий пояс, у якому використовуватиметься апарат.
Крок 3
Зазначте дату й час.
Укажіть дату й час на апараті.
Крок 4
Установіть пароль адміністратора для автентифікації інтерфейсу віддаленого користувача.
Установіть пароль, що використовуватиметься для входу користувача з правами адміністратора до інтерфейсу віддаленого користувача.
Якщо ви не хочете встановлювати пароль, виберіть <Ні> на екрані підтвердження й перейдіть до кроку 5.
Цей апарат налаштовано на використання автентифікації користувача як служби входу. Додаткову інформацію див. в розділі Налаштування параметрів керування персональною автентифікацією.
Крок 5
Установіть спосіб підключення до мережі.
Укажіть спосіб підключення апарата до мережі.
Якщо вибрати <Дротова лок. мережа>, програма початкового налаштування завершить роботу і буде відображено екран <Головний>.
Докладніше про підключення до бездротової локальної мережі див. у розділі Підключення до бездротової локальної мережі.

Запуск посібника з настроювання пізніше

Посібник з настроювання неможливо відкрити в наведених далі випадках.
Якщо встановлена автентифікація користувача або ідентифікатор відділу.
Якщо виконано автентифікацію за допомогою картки.
<Устан.> <Параметри керування> <Ліцензія/Інше> <Запустити програму початкового налашт.> <Так>
Якщо програму початкового налаштування було запущено після встановлення пароля адміністратора для автентифікації інтерфейсу віддаленого користувача, крок 4 не відображається і програма початкового налаштування переходить до кроку 5.
9Y99-024