Základní operace

Ačkoliv se funkce a nastavení liší, způsoby zacházení s tlačítky zobrazenými na obrazovce a postup pro výběr položek jsou stejné. V této části jsou popsány způsoby, jak zacházet s tlačítky často zobrazeným na obrazovce a také jak vybírat položky.
Použití tlačítek /
Posouvání obrazovky
Jestliže se na obrazovku nevejdou všechny informace, zobrazí se na její pravé straně posuvník. Pokud je zobrazen posuvník, je možné pomocí tlačítek / posouvat obrazovku nahoru a dolů. Při výběru této možnosti se vymění barva textu a pozadí položky.
Změna hodnot nastavení
K zadávání hodnot použijte tlačítka  / . Pokud se v levém horním rohu obrazovky zobrazí , můžete zadat hodnoty přímo pomocí číselných tlačítek. Zadávání znaků
Hodnoty v závorkách „()“ zobrazené pod vstupním polem představují nastavitelný rozsah hodnot.
Použití tlačítek /
Přechod na další obrazovku / návrat na předchozí obrazovku
Stisknutím tlačítka přejdete na další obrazovku. Stiskněte , chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku.
Na další obrazovku lze přejít také stisknutím tlačítka a vrátit se na předchozí obrazovku stisknutím tlačítka  (Zpět).
Změna hodnot nastavení
Pomocí tlačítek / lze upravit měřítko posuvníku.
Přesunutí kurzoru
Pomocí tlačítek  /  lze zadávat text a hodnoty. Zadávání znaků
Použití dokumentu
Stisknutím tlačítka uložíte zvolené nastavení.
Použití číselných tlačítek
Pro zadávání textu a hodnot slouží číselná tlačítka. Zadávání znaků
Máte možnost změnit celou řadu nastavení zobrazovaných na displeji, jako je jazyk zobrazování: <Nastavení displeje>
Můžete změnit obrazovku, která se automaticky zobrazí poté, co je zařízení po určenou dobu v nečinnosti: <Funkce po autom. resetování>
Máte možnost změnit celou řadu nastavení pro zjednodušení přístupu, jako je rychlost posouvání obrazovky: <Dostupnost>
A14K-039