Přepnutí jazyka displeje

Jazyk zobrazovaný na obrazovce můžete změnit.
1
Vyberte možnost <Nastavit> na obrazovce <Hlavní obrazovka>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Vyberte možnost <Možnosti> <Nastavení displeje>  <Jazyk>.
3
Vyberte jazyk ze seznamu.
A14K-03H