Vkládání papíru

Tato část popisuje postup vkládání papíru používaného pro tisk. V této části najdete informace, jak zadat velikost a typ papíru pro vkládání papíru.

Postupy vkládání papíru

Tato část popisuje, jak ukládat papír do zásuvky a do víceúčelové přihrádky.

Zadání velikosti a typu papíru

V této části je popsáno, jak zadat velikost a typ papíru vloženého do zdroje papíru.
A14K-00L