Zadání MAC adres do nastavení Firewallu

Můžete buď umožnit komunikaci pouze se zařízeními s určitými MAC adresami, nebo blokovat zařízení s určitými MAC adresami a komunikaci s ostatními povolit.
Funkce je nedostupná, když je zařízení připojeno k bezdrátové síti LAN nebo dílčí lince.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění funkce Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu. Obrazovka Vzdáleného uživatelského rozhraní
3
Klikněte na možnost [Nastavení sítě]  [Výstupní filtr] nebo [Vstupní filtr] pro [Filtr adres MAC].
Chcete-li omezit data zasílaná ze zařízení do počítače, vyberte možnost [Výstupní filtr]. Chcete-li omezit data přijímaná z počítače, vyberte možnost [Vstupní filtr].
4
Zadejte nastavení filtrování paketů.
Vyberte předpoklady (výchozí zásady) pro povolení, nebo omezení komunikace dalších zařízení s tímto zařízením a poté zadejte adresy MAC pro výjimky.
[Použít filtr]
Pole zaškrtněte, pokud chcete komunikaci omezit. Zrušením zaškrtnutí políčka zákaz zrušíte.
[Výchozí zásady]
Vyberte výchozí zásadu, zda se má povolit nebo odmítnout komunikace jiných zařízení s tímto zařízením.
[Odmítnout]
Vyberete-li tuto volbu, pak projdou pouze komunikační pakety, které jsou odeslány nebo přijaty ze zařízení, jejichž adresy MAC jsou uvedeny v seznamu [Adresy s výjimkou]. Komunikace s ostatními zařízeními je zakázána.
[Povolit]
Vyberete-li tuto možnost, pak komunikační pakety, které jsou odeslány nebo přijaty ze zařízení, jejichž adresy MAC jsou uvedeny v seznamu [Adresy s výjimkou], budou blokovány. Komunikace s ostatními zařízeními je povolena.
5
Zadejte adresy výjimek.
Zadejte adresu MAC do textového pole [Adresy s výjimkou] a klikněte na možnost [Přidat].
Jednotlivé adresy není nutné oddělovat pomlčkami nebo dvojtečkami.
Pokud je MAC adresa zadána nesprávně, může se stát, že nebude možné přistupovat k zařízení z Remote UI (Vzdálené UR). V takovém případě nastavte z ovládacího panelu položku <Použít filtr> na <Vyp> pro <Výstupní filtr>/<Vstupní filtr> v nabídce <Filtr adres MAC>.
Zadáte-li adresy MAC nesprávně, pravděpodobně se k zařízení nebudete moci připojit prostřednictvím vzdáleného uživatelského rozhraní. V takovém případě je nutné nastavit <Filtr adres MAC> na <Vyp>. <Síť>
Když je pro odchozí filtr vybráno [Odmítnout]
Odchozí pakety vícesměrového a všesměrového vysílání nelze filtrovat.
6
Klikněte na [OK].
Odstranění adresy MAC ze seznamu výjimek
Vyberte adresu MAC a klikněte na [Smazat].
Používání ovládacího panelu
Filtrování adres MAC také můžete povolit nebo zakázat z položky <Nastavit> na obrazovce <Hlavní obrazovka>. <Síť>
Import dávky / Export dávky
Toto nastavení lze importovat/exportovat u modelů, které podporují dávkový import tohoto nastavení. Import/export dat nastavení
Toto nastavení je zahrnuto v [Nastavení/Uložení základních informací] při exportu dávky. Import/export všech nastavení
A14K-05R