Nastavení webu pro nákup spotřebního materiálu

Můžete nastavit odkaz na web pro nákup spotřebního materiálu, který se zobrazí při kontrole informací o spotřebním materiálu z Remote UI (Vzdálené UR). Nastavení odkazu na web usnadňuje uživatelům nákup spotřebního materiálu.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění funkce Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu. Obrazovka Vzdáleného uživatelského rozhraní
3
Klikněte na [Správa zařízení] [Informace pro nákup spotřebního materiálu].
4
Zadejte nastavení podle potřeby.
 [Dodavatel]
Nastavte název místa pro nákup spotřebního materiálu.
 [E-mailová adresa]
Nastavte e-mailovou adresu místa pro nákup spotřebního materiálu.
 [URL]
Nastavte adresu URL webu pro nákup spotřebního materiálu.
 [Zobrazit tlačítko pro nákup spotřebního materiálu]
Výběrem této možnosti zobrazíte tlačítko přístupu k webu pro nákup tonerových kazet ve vzdáleném UR.
 [Použít aplikaci Toner Status]
Tuto možnost vyberte, pokud používáte nástroj pro upozornění na úroveň toneru v kazetě.
 [Zobrazit tlačítko pro nákup spotřebního materiálu při použití aplikace Toner Status]
Výběrem této možnosti zobrazíte tlačítko přístupu k webu pro nákup tonerových kazet v nástroji pro upozornění na úroveň toneru v kazetě.
5
Klikněte na [OK].
Toto nastavení může provádět pouze uživatel s právy Administrator.
Toto nastavení lze importovat/exportovat pouze ze strojů stejné řady. Import/export dat nastavení
Toto nastavení je zahrnuto v [Nastavení/Uložení základních informací] při exportu dávky. Import/export všech nastavení
A14K-06U