Pokud nelze službu AirPrint použít

Pokud nelze použít službu AirPrint, zkuste některé z následujících řešení.
Ujistěte se, že je stroj zapnutý. Pokud je stroj zapnutý, nejdříve jej vypněte, vyčkejte nejméně 10 sekund a poté stroj opět zapněte a zkontrolujte, zda problém přetrvává.
Zkontrolujte, zda na stroji nejsou zobrazeny chybové zprávy.
Přesvědčte se, že zařízení Apple a stroj jsou připojeny ke stejné síti LAN. Je-li stroj zapnutý, může trvat několik minut, než bude připraven na komunikaci.
Je třeba, aby na zařízení Apple byla povolena služba Bonjour.
Chcete-li používat službu AirPrint s povolenou správou ID oddělení, vyberte možnost [Povolit úlohy tiskárny s neznámými ID].Použití ID oddělení pro správu tisku prostřednictvím počítače
Pro provedení tisku zkontrolujte, zda je do zařízení vložen papír a zda obsahuje dostatek toneru. Otevření obrazovky služby AirPrint
A14K-04R