<Tiskárna>

V této části je popsáno nastavení tiskárny.
<Nastavení tiskárny>
<Nastavit>  <Nastavení funkcí>  <Tiskárna>
Zadejte nastavení tiskárny.
Další informace viz Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Nastavení stroje (tiskárna PS/PCL/UFR II)).
<Omezit úlohy tiskárny>
<Nastavit>  <Nastavení funkcí>  <Tiskárna>
Je-li tato možnost nastavena na <Zap>, můžete omezit úlohy z ovladače tiskárny.
<Přepnout režim aut. výběru zdroje papíru>
<Nastavit>  <Nastavení funkcí>  <Tiskárna>
Můžete vybrat, který papír bude upřednostňován, když je vložen vodorovný i svislý papír a je nastaven jako cíl pro automatický výběr papíru.
<Pok. ne. zad. zdr. pap., pod. z vú. při.>
<Nastavit>  <Nastavení funkcí>  <Tiskárna>
Pokud je toto nastavení nastaveno na <Zap>, můžete zobrazit zprávu vyzývající uživatele k vložení papíru do víceúčelové přihrádky, pokud nebyl nalezen papír zadaný pro automatický výběr papíru.
<Pri. víceú. při. pro aut. výb. zdr. pap.>
<Nastavit>  <Nastavení funkcí>  <Tiskárna>
Pokud je toto nastavení nastaveno na <Zap>, bude upřednostněn tisk na papír vložený do víceúčelové přihrádky.
<Výběr PDL (Plug and Play)>
<Nastavit>  <Nastavení funkcí>  <Tiskárna>
Vyberte výchozí popisný jazyk stránky (PDL – Page Description Language).
<Nesho. vel. pap. pro zdr. pap. vol. vel.>
<Nastavit>  <Nastavení funkcí>  <Tiskárna>
Při tisku na papír volné velikosti zařízení rozpozná, zda velikost vloženého papíru odpovídá nastavení tisku.
<Priorita vertik. tisku pro volnou vel.>
<Nastavit>  <Nastavení funkcí>  <Tiskárna>
Můžete nastavit orientaci pro tisk na papír volné velikosti.
<Nastavení hesla PS>
<Nastavit>  <Nastavení funkcí>  <Tiskárna>
Můžete zadat heslo, které omezuje používání řídicích příkazů připravených tiskárnou PS.
<Rež. podávání pap. při použití emul. PCL>
<Nastavit>  <Nastavení funkcí>  <Tiskárna>
Můžete nastavit zdroj papíru, který se bude používat pro příkaz PCL5 PaperSource.
A14K-091