<Příjem>

Tato část uvádí postup, jak zadat nastavení pro příjem.
<Tisk na obě strany>
<Nastavit>  <Nastavení funkcí>  <Příjem>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby lze vybrat, zda má stroj tisknout přijaté dokumenty oboustranně.
<Zmenšit velikost PŘ.>
<Nastavit>  <Nastavení funkcí>  <Příjem>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda má stroj přijaté dokumenty automaticky zmenšovat, aby se vytiskl celý dokument v rámci tisknutelné oblasti papíru.
<Zápatí přijaté stránky>
<Nastavit>  <Nastavení funkcí>  <Příjem>  <Běžná nastavení>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda v dolní části přijatých dokumentů tisknout informace, jako je čas příjmu a počet stran.
A14K-093