<Správa uživatele>

Můžete nakonfigurovat nastavení pro správu uživatelů zařízení pomocí aplikace pro ověřování uživatelů.
<Nastavit heslo administrátora>
<Nastavit>  <Nastavení správy>  <Správa uživatele>  <Správa ověření>
Můžete změnit heslo, které používá správce pro přihlášení ke vzdálenému uživatelskému rozhraní. Pokud chcete heslo znovu změnit, lze jej zadat pouze z Remote UI (Vzdálené UR).
<Nastavit PIN administrátora>
<Nastavit>  <Nastavení správy>  <Správa uživatele>  <Správa ověření>
Nastavte, zda má uživatel při změně nastavení vyžadujících oprávnění správce z ovládacího panelu zadávat kód PIN. PIN správce lze také změnit.
<Nastavení informací správce systému>
<Nastavit>  <Nastavení správy>  <Správa uživatele>
Zadejte pro stroj informace správce systému. Změna ID a kódu PIN správce systému
<Správa ID oddělení>
<Nastavit>  <Nastavení správy>  <Správa uživatele>
S pomocí této volby vyberte, zda provádět správu uživatelů ve skupinách tak, že se uživatelům přidělí ID oddělení. Konfigurace nastavení správy ID oddělení
A14K-097