<Nastavení hlasitosti>

Všechna nastavení používaná k vytvoření potvrzovacího zvuku zmáčknuté klávesy, zvuk indikující dokončení procesu tisku a další zvuky jsou uvedena s popisem.

Informace o postupech nastavení naleznete v části Nastavení zvukových signálů.
<Tón při vložení>
<Nastavit>  <Možnosti>  <Nastavení hlasitosti>
Můžete nastavit, zda se při stisknutí tlačítka na ovládacím panelu ozve zvuk.
<Tón při nesprávném vložení>
<Nastavit>  <Možnosti>  <Nastavení hlasitosti>
Můžete nastavit, zda se při provedení neplatné operace tlačítka ozve zvuk, například při zadání neplatné číselné hodnoty.
<Tón doplnění zásob>
<Nastavit>  <Možnosti>  <Nastavení hlasitosti>
Můžete nastavit, zda se ozve zvuk, který upozorňuje, že se blíží konec životnosti tonerové kazety.
<Tón varování>
<Nastavit>  <Možnosti>  <Nastavení hlasitosti>
Vyberte, zda se ozve zvuk informující, že v zařízení došlo k problému, jako je zachycení papíru, nesprávná operace nebo stisknutí nefunkčního tlačítka.
<Tón na konci úlohy>
<Nastavit>  <Možnosti>  <Nastavení hlasitosti>
Můžete nastavit, zda se má po dokončení tisku ozvat zvuk.
<Tón režimu spánku>
<Nastavit>  <Možnosti>  <Nastavení hlasitosti>
Můžete nastavit, zda se má ozvat zvuk, když zařízení přejde do režimu spánku nebo tento režim opustí.
<Tón při přihlášení>
<Nastavit>  <Možnosti>  <Nastavení hlasitosti>
Můžete nastavit, zda se má po úspěšném přihlášení ozvat zvuk.
A14K-08S