Tabulka Nastavení/Uložení

Na obrazovce Nastavení/Uložení lze vybrat nebo uložit následující nastavení:
Některá nastavení se nemusejí zobrazit, což závisí na konfiguraci volitelných zařízení nainstalovaných na stroji.
Některé změny se nemusí ihned projevit, což závisí na nastavení. V takovém případě je nezbytné provést jeden z následujících kroků.
Vyberte možnost <Ano> na obrazovce, kde potvrzujete, zda chcete provést změny.
Vyberte možnost <Použít změny nast.> na obrazovce <Hlavní obrazovka>.
Restartujte zařízení.
Nastavení, která lze zadat, se liší u správců a obecných uživatelů a také podle omezení stanovených správcem.

Popis nastavení

Uvádí funkce každé položky nastavení v nabídce Nastavení/Uložení. Nastavení, která lze použít, se liší podle autority uživatele a používaného zařízení. Položky a hodnoty nastavení jsou uvedeny pod Popisem nastavení. Výchozí nastavení výrobce jsou napsána tučným červeným písmem.

„Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)“

Položka „Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)“ je zapsaná pro každou položku v tabulce Nastavení/Uložení. Ano nebo Ne označuje, zda nastavení lze/nelze uložit v Remote UI (Vzdálené UR).

Funkce Importovat vše

Položka „Funkce Importovat vše“ je zapsána v tabulce Nastavení/Uložení. Podle toho, zda lze položku nastavení dávkově importovat, se zapíše „A“, „B“, „C“ nebo „Ne“. „A“, „B“ a „C“ se týkají následujících případů.

Případ A

Import všech položek do vašeho zařízení
Obnova informací nastavení do vašeho stroje pro účely zálohování.
Export
Import
Informace nastavení

Případ B

Import všech položek do zařízení stejného modelu
Platí pro stroje stejné řady, jako je tento.
Export
Informace nastavení
Import

Případ C

Import všech položek do zařízení jiného modelu
Platí pro stroje, které podporují dávkový import.
Export
Informace nastavení
Import

Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)

Tato část indikuje, které položky Nastavení/Uložení odpovídají položkám funkce exportu dávky u Remote UI (Vzdálené UR). U položek, které nejsou importovány nebo exportovány, je uveden symbol „–“. Import/export všech nastavení
Tyto položky lze vybrat pro funkci exportu dávky u Remote UI (Vzdálené UR), jak je uvedeno níže.
Položky, které lze vybrat pro funkci exportu dávky
Nastavení/Uložení základních informací
Nastavení správy typu papíru
Nastavení tiskárny
Stáhnout profil pro nastavení tiskárny
Nastavení správy ID oddělení
Nastavení klíče
Certifikát/Nastavení seznamu revokovaných certifikátů (CRL)
Správa ověřování uživatelů
Nastavení bezpečnostních zásad
Informace o nastavení doplňkové aplikace
A14K-074