Nastavení IPv4 adresy dílčí linky

Nastavte adresu IPv4 na použití dílčí linky.
S dílčí linkou lze použít pouze adresy IPv4.
1
Vyberte možnost <Nastavit> na obrazovce <Hlavní obrazovka>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Vyberte možnost <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení dílčí linky>.
3
Vyberte možnost <Nastavení IP adresy> a nastavte IP adresu dílčí linky.
Můžete také nastavit automatické i ruční získávání. Pokud nastavíte oba a pak nastavíte [Uvolnit adresu naposledy získanou z DHCP serveru, když adresu nelze získat] v Remote UI (Vzdálené UR), pak se manuálně vložená IP adresa použije, pokud selže automatické získávání IP adresy.
Automatické přiřazení IP adresy pomocí DHCP
1
Vyberte možnost <Nastavení IP adresy>  <Automaticky získat>.
2
Vyberte možnost <DHCP>.
Pokud je zvoleno nastavení <DHCP>, proběhne komunikace, aby se ověřilo, zda jsou síťové služby poskytovány bez ohledu na to, zda prostředí může používat DHCP. Pokud DHCP nepoužíváte, doporučuje se zrušit výběr této položky.
Ruční zadání IP adresy
1
Nakonfigurujte vypnutí automatického získávání.
Vyberte možnost <Automaticky získat>  <Vyp>.
2
Vyberte možnost <Ručně získat>.
3
Zadejte IP adresu a masku podsítě.
Pomocí číselných tlačítek zadejte tyto hodnoty na každou obrazovku a stiskněte tlačítko .
Při připojení k jiné síti přes směrovač zadejte adresu brány a také nakonfigurujte <Nastavení statického směrování>. Nastavení statického směrování
A14K-02R