Nastavení DNS

DNS (Domain Name System) je služba pro rozpoznávání názvů, která přiřazuje název hostitele (či domény) k IP adrese. Nastavení možností DNS, mDNS či DHCP nakonfigurujte podle svých potřeb. Upozorňujeme, že postup konfigurace služby DNS se liší u adres IPv4 a IPv6. K této operaci jsou vyžadována přístupová oprávnění Správce.
Volitelné nastavení DHCP platí pouze pro hlavní vedení.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění funkce Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na stránce portálu. Obrazovka Vzdáleného uživatelského rozhraní
3
Klikněte na [Nastavení sítě].
4
Nakonfigurujte nastavení služby DNS.
Podrobné informace o nastavení získáte od poskytovatele nebo správce sítě. Můžete se také podívat do nastavení počítače. Zobrazení informací o síťovém připojení počítače
Konfigurace služby IPv4 DNS
1
Klikněte na [Nastavení IPv4].
2
Nakonfigurujte nastavení služby IPv4 DNS.
[Nastavení volby DHCP]
[Získat jméno hostitele]
Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte možnost 12 sloužící k získávání názvu hostitele ze serveru DHCP.
[Provést dynamickou aktualizaci DNS]
Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte Možnost 81 sloužící k dynamické aktualizaci záznamů DNS pomocí serveru DHCP.
[Získat adresu serveru DNS]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 6 pro získání adresy serveru DNS ze serveru DHCP.
[Získat jméno domény]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 15 pro získání názvu domény ze serveru DHCP.
[Získat adresu serveru POP]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 70 pro získání adresy serveru POP ze serveru DHCP.
[Uvolnit adresu naposledy získanou z DHCP serveru, když adresu nelze získat]
Pokud se automatické získávání IP adresy nezdaří, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, abyste mohli použít ručně zadanou IP adresu.
[Nastavení DNS]
[Adresa primárního serveru DNS]
Zadejte IP adresu serveru DNS.
[Adresa sekundárního serveru DNS:]
Zadejte adresu IP sekundárního serveru DNS, je-li k dispozici.
[Hostitelské jméno]
Formou alfanumerických znaků zadejte název hostitele zařízení, které chcete zaregistrovat na serveru DNS.
[Jméno domény]
Formou alfanumerických znaků zadejte název domény, do níž zařízení patří, například „priklad.com“.
[Provést dynamickou aktualizaci DNS]
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li dynamicky aktualizovat záznamy služby DNS při každé změně IP adresy zařízení.
[Nastavení mDNS]
[Použít mDNS]
Protokol mDNS (multicast DNS) přijatý službou Bonjour slouží k přiřazení názvu hostitele k IP adrese bez použití systému DNS. Chcete-li funkci mDNS povolit, zaškrtněte políčko a zadejte název mDNS do textového pole [Název mDNS].
3
Klikněte na [OK].
Konfigurace služby IPv6 DNS
1
Klikněte na [Nastavení IPv6].
2
Nakonfigurujte nastavení služby IPv6 DNS.
Před konfigurací těchto nastavení musí být zaškrtnuté políčko [Použít IPv6]. Nastavení adresy IPv6
[Nastavení volby DHCP]
[Získat adresu serveru DNS]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 23 pro získání adresy serveru DNS ze serveru DHCP.
[Získat jméno domény]
Zaškrtnutím políčka povolíte možnost 24 pro získání názvu domény ze serveru DHCP.
[Nastavení DNS]
[Adresa primárního serveru DNS]
Zadejte IP adresu serveru DNS. Nelze zadat adresy začínající písmeny „ff“ (nebo adresu vícesměrového vysílání).
[Adresa sekundárního serveru DNS:]
Zadejte adresu IP sekundárního serveru DNS, je-li k dispozici. Nelze zadat adresy začínající písmeny „ff“ (nebo adresu vícesměrového vysílání).
[Použít stejné jméno hostitele/domény jako pro IPv4]
Políčko zaškrtněte, pokud chcete používat stejný název hostitele a domény jako v protokolu IPv4.
[Hostitelské jméno]
Formou alfanumerických znaků zadejte název hostitele zařízení, které chcete zaregistrovat na serveru DNS.
[Jméno domény]
Formou alfanumerických znaků zadejte název domény, do níž zařízení patří, například „priklad.com“.
[Provést dynamickou aktualizaci DNS]
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li dynamicky aktualizovat záznamy služby DNS při každé změně IP adresy zařízení. Pokud chcete zadat typ nebo typy adres, které chcete uložit na server DNS, zaškrtněte políčko pro [Uložit ruční adresu], [Uložit stavovou adresu] nebo [Uložit bezstavovou adresu].
[Nastavení mDNS]
[Použít mDNS]
Protokol mDNS (multicast DNS) přijatý službou Bonjour slouží k přiřazení názvu hostitele k IP adrese bez použití systému DNS. Pokud chcete povolit protokol mDNS, zaškrtněte toto políčko.
[Použít stejné jméno pro mDNS jako IPv4]
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li použít stejný název mDNS jako v protokolu IPv4. Chcete-li nastavit jiný název, zrušte zaškrtnutí políčka a zadejte název mDNS do textového pole [Název mDNS].
3
Klikněte na [OK].
A14K-02X