Připojení ke kabelové síti LAN

Připojte stroj k počítači prostřednictvím routeru (směrovače) pomocí kabelu LAN.
Router a kabel LAN nejsou součástí dodávky stroje, obstarejte si je tedy zvlášť.
Stroj podporuje 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet.
Pro připojení s pomocí 100BASE-TX/10BASE-T použijte kroucenou dvojlinku kategorie 5. Pro provedení připojení s použitím 1000BASE-T je doporučeno používat kroucenou dvojlinku rozšířené kategorie 5.
Při současném použití zařízení podporujících 1000BASE-T, 100BASE-TX a 10BASE-T je nezbytné zařízení (např. přepínač) podporující všechny používané typy Ethernetu. Další informace získáte od prodejce nebo servisního zástupce.
1
Připojte stroj k routeru (směrovači) s pomocí kabelu LAN.
Zatlačte na konektor, dokud s cvaknutím nezapadne do portu.
Připojení ke kabelové síti LAN pro dílčí linku
Pokud je vybráno <Wired LAN + Wired LAN> v nabídce <Vybrat rozhraní>, připojte kabelovou síť LAN pro vedlejší vedení. <Vybrat rozhraní>
1
Připojte adaptér USB-LAN na port USB stroje (nachází se na pravé straně u zadní části stroje). Součásti a jejich funkce
Více adaptérů USB-LAN nelze připojit.
Informace ohledně adaptérů USB-LAN, které lze používat, získáte u svého prodejce nebo servisního zástupce.
A14K-028