Kontrola SSID a síťového klíče

Při ručním nastavení připojení routeru bezdrátové sítě LAN je nutné zadat SSID, síťový klíč a normu zabezpečení apod. routeru bezdrátové sítě LAN. SSID a síťový klíč může být na těchto síťových zařízeních uveden. Před nastavením připojení zařízení zkontrolujte. Pokud je norma zabezpečení vašeho routeru bezdrátové sítě WPA/WPA2-EAP/WPA3-EAP, určete předem nastavení ověřování IEEE 802.1X zařízení (Konfigurace nastavení ověřování IEEE 802.1X). Další informace naleznete v příručkách k síťovým zařízením nebo si je vyžádejte od jejich výrobce.
SSID
Název pro identifikaci konkrétní bezdrátové LAN. Pro SSID se používají také jiné termíny, mezi něž patří „název přístupového bodu“ a „název sítě“.
Síťový klíč
Klíč nebo heslo používané pro šifrování dat nebo ověřování sítě. Pro síťový klíč se používají také jiné termíny, mezi něž patří „šifrovací klíč“, „klíč WEP“, „heslo pro vpuštění WPA/WPA2“, „předsdílený klíč (PSK)“.
Protokoly pro zabezpečení bezdrátových sítí (Ověřování / šifrování)
Typy zabezpečení (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP/WPA3-SAE)
Metoda ověřování (Otevřený systém/Sdílený klíč / ověřování IEEE 802.1X)
Metoda šifrování (TKIP/AES-CCMP)
<WPA/WPA2-EAP> nelze použít, pokud je v části <Vybrat rozhraní> vybrána možnost <Wired LAN + Wireless LAN>.
A14K-02H