Színregisztrálás és színintenzitás automatikus beállítása

A készülék automatikus beállítást (kalibrálás) végez a színeltérés megakadályozása és az eredeti színintenzitás megfelelő visszaadásának biztosítása érdekében. Megadhatja a kalibrálás gyakoriságát.
Színeltérés akkor jelentkezik, amikor a színek nyomtatási pozíciói kismértékben elcsúsznak, ami homályos, elmosódott nyomatot eredményez.
Kép színeltéréssel
Kép színeltérés nélkül
A színintenzitás egy adott szín, például piros, sárga, zöld, kék vagy lila intenzitására utal.
Színintenzitás nem megfelelő visszaadása
Eredeti
Színintenzitás megfelelő visszaadása
A túl gyakran végzett kalibrálás csökkentheti a festékkazetta élettartamát.
Az alacsony festékszint mellett végzett kalibrálás hátrányosan befolyásolhatja a színegyensúlyt. Ha problémát tapasztal, ajánlott kicserélni az alacsony festékszintű festékkazettát.
A fogyóeszközök fennmaradó mennyiségének ellenőrzése
Ha megváltozik a készülék állapota vagy környezete, végbemegy az automatikus kalibrálás.
1
Válassza a <Beállítás>  <Beállítás/Karbantartás>  <Képminőség beállítás>  <Automatikus teljes kalibrálás beáll.-i> lehetőséget.
2
Állítsa be az <Ind.-kor tört. auto. telj. kalibr. időz.> és az <Autom. teljes kalibrálás gyakorisága> beállításokat.
Ind.-kor tört. auto. telj. kalibr. időz.
Adja meg, bekapcsolás után mennyi idővel történjen az automatikus kalibrálás.
Autom. teljes kalibrálás gyakorisága
Állítsa be az automatikus kalibrálás gyakoriságát. Ha a színeltérés gyakran fordul elő, ezt állítsa <Nagy> értékre.
A153-09J