<Adás>

Ez a rész az e-mail-nyomtatási beállítások megadásának módját ismerteti.
<Kommunikációs beállítások>
<Beállítás>  <Funkció beállítás>  <Adás>  <E-mail-beállítások>
Beállíthatja az e-mail-nyomtatási funkció használatára vonatkozó beállításokat. Az e-mail-nyomtatáshoz kapcsolódó egyéb beállításokat, például a levelezőkiszolgálóra vonatkozó beállításokat a távoli felhasználói felületen kell konfigurálni. E-mail-nyomtatási beállítások konfigurálása
<TLS tanúsítvány ellenőrzés POP vételhez>
<Beállítás>  <Funkció beállítás>  <Adás>  <E-mail-beállítások>
POP-fogadáskor ellenőrizheti, hogy a kiszolgáló TLS-tanúsítványa érvényes-e. Megbizonyosodhat a tanúsítvány érvényességéről és a tanúsítási lánc megbízhatóságáról, továbbá megerősítheti a CN (Common Name, Köznapi név) értékét.
A153-092