Określanie formatu i typu papieru załadowanego w szufladzie na papier

1
Załaduj papier do szuflady na papier. Podstawowy sposób związany z ładowaniem papieru
Po otwarciu szuflady na papier w górnej części ekranu wyświetlane są bieżące ustawienia papieru.
Jeżeli dla opcji <Potwierdź przy ładow. pap. do szufl.> wybrane jest ustawienie <Włącz>, po włożeniu szuflady na papier do urządzenia wyświetlany jest ekran z prośbą o sprawdzenie ustawień papieru. <Potwierdź przy ładow. pap. do szufl.>
Aby skonfigurować ustawienia papieru później, wybierz <Ustawienia Papieru> na ekranie <Ekran główny>.
2
Sprawdź wyświetlany rodzaj papieru.

Jeżeli wyświetlony format papieru różni się od załadowanego formatu papieru, papier mógł nie zostać włożony poprawnie. Załadować papier ponownie.
3
Jeżeli wyświetlany format/typ papieru różni się od formatu/typu załadowanego papieru, wybierz opcję <Ustawienia Papieru> i wybierz źródło załadowanego papieru.
4
Wybierz format papieru.
Informacje o opcji <Dowolny rozmiar>
W przypadku konieczności częstej zmiany ładowanego papieru należy wybrać ustawienie <Dowolny rozmiar>; zmniejszy to liczbę kroków wymaganych do zmiany ustawienia za każdym razem. Możesz również wyświetlić komunikat o błędzie, gdy ustawienie w sterowniku drukarki znacznie różni się od rozmiaru załadowanego papieru. <Niezg. rozm. pap. dla źr. pap. dow. roz.>
Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze
5
Określ rodzaj papieru.
Informacje o opcji <Dowolny>
W przypadku konieczności częstej zmiany ładowanego papieru należy wybrać ustawienie <Dowolny>; zmniejszy to liczbę kroków wymaganych do zmiany ustawienia za każdym razem. Należy zwrócić uwagę na fakt, że to ustawienie pozwala urządzeniu na wykonanie drukowania nawet w przypadku niezgodności między ustawieniem typu papieru w sterowniku drukarki a typem papieru załadowanego do urządzenia.
Jeśli typ papieru wybrany w sterowniku drukarki to [Auto], urządzenie działa w taki sam sposób jak wtedy, gdy wybrany typ papieru to [Zwykły 1].
Aby sprawdzić szczegółowe ustawienia dla danego typu papieru, wybierz <Szczegóły> wybierz typ papieru do sprawdzenia.
A15A-010