Podstawowe informacje na temat obsługi

Mimo że funkcje i ustawienia są różne, metody przeprowadzania działań dla przycisków wyświetlanych na ekranie i procedury wyboru danego elementu są takie same. W tym rozdziale opisano metody przeprowadzania działań dla przycisków najczęściej wyświetlanych na ekranie i procedury wyboru danego elementu.
Korzystanie z przycisków /
Przewijanie ekranu
Gdy nie wszystkie elementy można wyświetlić naraz na jednym ekranie, po jego prawej stronie widoczny jest pasek przewijania. Jeśli wyświetlony jest pasek przewijania, do poruszania się w górę lub w dół służą przyciski  / . Zaznaczenie danego elementu powoduje odwrócenie kolorów tekstu oraz tła tego elementu.
Zmiana wartości ustawienia
Wartości wprowadza się, dotykając przycisków  / . Jeżeli w górnym lewym rogu ekranu jest wyświetlana ikona , wartości można wpisać bezpośrednio, używając klawiszy numerycznych. Wprowadzanie znaków
Wartości w nawiasie ( ), wyświetlane poniżej pola wprowadzania, oznaczają dopuszczalny zakres wartości.
Korzystanie z przycisków /
Przechodzenie do kolejnego ekranu/powracanie do poprzedniego ekranu
Aby przejść do następnego ekranu, naciśnij przycisk . Należy nacisnąć przycisk , aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Do następnego ekranu można również przejść, naciskając przycisk , a wrócić do poprzedniego ekranu, naciskając przycisk  (Wstecz).
Zmiana wartości ustawienia
Przyciski  / służą do dostosowania skali suwaka.
Przesuwanie kursora
Naciśnij przycisk  /  aby wprowadzić tekst i wartości. Wprowadzanie znaków
Korzystanie z programu
Przycisk służy do potwierdzania ustawienia.
Korzystanie z klawiszy numerycznych
Do wpisywania tekstu oraz wartości służą klawisze numeryczne. Wprowadzanie znaków
Istnieje możliwość zmiany wielu ustawień związanych ze sposobem wyświetlania, na przykład języka wyświetlania:<Ustawienia wyświetlacza>
Istnieje możliwość zmiany ekranu wyświetlanego automatycznie, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas:<Funkcja po Automatycz. Ponown. Uruchom.>
Istnieje możliwość zmiany wielu ustawień związanych z dostępnością, na przykład prędkości przewijania: <Dostępność>
A15A-039