Dostosowywanie wyświetlacza

W celu ułatwienia korzystania z ekranu <Ekran główny> można go dostosować.
Dostosowanie ekranu <Ekran główny>
Można zmienić kolejność wyświetlanych elementów i dostosować ekran, aby ułatwić wybór funkcji.
Zmiana wyświetlanego języka
Można zmienić język wyświetlany na ekranie.
A15A-03E