Eksploatacja urządzenia z poziomu aplikacji

Istnieje możliwość drukowania z poziomu aplikacji w urządzeniu mobilnym połączonym z urządzeniem. Obsługiwane są różne aplikacje wraz z dedykowanymi aplikacjami Canon. Należy wybrać rozwiązanie odpowiednie dla siebie, biorąc pod uwagę model urządzenia, możliwości aplikacji i okoliczności.

Canon PRINT Business

Jest to aplikacja umożliwiająca drukowanie i wykonywanie innych czynności przy użyciu urządzeń mobilnych z systemem iOS/Android. Procedura drukowania nie wiąże się z wykonywaniem żadnych czynności przy użyciu menu urządzenia (drukarki). Informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych, szczegółowych metod konfiguracji, a także procedur znajdują się w sekcji pomocy aplikacji i na stronie internetowej firmy Canon (https://global.canon/gomp/).
Aplikację Canon PRINT Business możesz pobrać bezpłatnie, ale klient jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty dotyczące połączenia internetowego.

Drukowanie za pomocą aplikacji Canon Print Service

Można łatwo drukować, korzystając z menu aplikacji, które obsługują podsystem druku z systemem Android. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych systemów operacyjnych oraz szczegółowych ustawień i procedur, patrz strona internetowa firmy Canon (https://global.canon/gomp/).

Drukowanie z użyciem technologii Mopria®

Urządzenie obsługuje również technologię Mopria®. Korzystanie z technologii Mopria® umożliwia drukowanie za pomocą urządzeń mobilnych z systemem Android przy użyciu takich samych czynności i ustawień, nawet jeżeli producenci i modele poszczególnych urządzeń różnią się od siebie. Jeżeli przykładowo korzystasz z drukarek zgodnych z technologią Mopria® pochodzących od różnych producentów bądź drukarka kompatybilna z technologią Mopria® jest dostępna w odwiedzanym przez Ciebie miejscu, możesz drukować bez konieczności instalowania aplikacji przeznaczonej dla danego producenta czy modelu urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych modeli lub środowisk roboczych, odwiedź stronę internetową http://www.mopria.org.
Potwierdzanie ustawień technologii Mopria®

Drukowanie z wykorzystaniem technologii IPP Everywhere

Urządzenie obsługuje również technologię IPP Everywhere. Jeśli urządzenie Chromebook użytkownika obsługuje technologię IPP Everywhere, możliwe jest drukowanie bezpośrednio z poziomu urządzenia Chromebook z wykorzystaniem technologii IPP Everywhere.
Potwierdzanie ustawień IPP Everywhere

Drukowanie z systemu Windows Phone (Windows 10 Mobile i nowsze)

Aby drukować za pomocą telefonu Windows Phone, nie jest konieczne pobieranie dedykowanej aplikacji ani instalowanie sterownika. Upewnij się, że opcje <Użyj wydruku WSD>, <Użyj przeglądania WSD> i <Ustawienia Multicast Discovery> są włączone.
<Ustawienia WSD>
<Ustawienia Multicast Discovery>

Drukowanie na systemie Chrome OS

Aby drukować na systemie Chrome OS, nie jest konieczne pobieranie dedykowanej aplikacji ani instalowanie sterownika. Aby drukować na urządzeniu, konieczne jest włączenie ustawień Mopria®.
Potwierdzanie ustawień technologii Mopria®
Drukowanie
Drukowanie na systemie Chrome OS, w zależności od kraju bądź regionu użytkownika, może nie być dostępne.
A15A-04J