<Regulacja Jakości Obrazu>

W tej sekcji opisano kwestie regulacji jakości wydruku obrazów.
<Pełna kalibracja>
<Ustaw>  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
Za pomocą tej funkcji można skorygować niedopasowanie kolorów i różnice w odcieniach.
<Ustawienia autom. pełnej kalibracji>
<Ustaw>  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
Urządzenie przeprowadza automatyczną regulację (kalibrację), aby zapobiec błędnej rejestracji kolorów i zapewnić prawidłowe odwzorowanie oryginalnej intensywności kolorów. Można ustawić czas i częstotliwość wykonywania kalibracji. Automatyczna regulacja rejestracji i intensywności kolorów
<Regulacja pozycji wydruku>
<Ustaw>  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
Można dostosować pozycję wydruku, gdy wydruk jest przesunięty lub wystaje poza zakres drukowania. Regulacja położenia wydruku
<Reg. natęż. tonera używ. do wydr. kolor.>
<Ustaw>  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>
Dostosowanie ilości toneru zużywanej podczas drukowania w kolorze może pomóc w minimalizacji problemów, takich jak zacieki i nieprawidłowości wydrukach. Redukowanie tonera zużywanego podczas drukowania w kolorze
<Tryb zapobieg. powst. wzoru kropel wody>
<Ustaw>  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Specjalne przetwarzanie>
Można ustawić <Tryb zapobieg. powst. wzoru kropel wody> w sytuacji, gdy toner rozpryskuje się, pojawiają się białe plamy, smugi itp. na obrazach z półtonami w zadaniach drukowania dwustronnego. Natychmiast po włączeniu urządzenia w środowisku o niskiej temperaturze, jeżeli odwzorowanie półtonów wydruku znacznie różni się od oryginalnego dokumentu, należy ustawić ten tryb na <Włącz>.
<Korekcja przesunięcia koloru>
<Ustaw>  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Specjalne przetwarzanie>
Jeśli występuje niedopasowanie kolorów, problem może rozwiązać wybranie ustawienia <Włącz> dla tej opcji.
<Regulacja temperatury utrwalania>
<Ustaw>  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Specjalne przetwarzanie>
Możesz zmniejszyć problemy z jakością obrazu, które mają miejsce z powodu nieprawidłowej temperatury modułu utrwalającego poprzez regulację temperatury utrwalania.
<Tryb zapobiegania zawijaniu>
<Ustaw>  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Specjalne przetwarzanie>
Można ustawić <Tryb zapobiegania zawijaniu>, aby ograniczyć zwijanie na końcu papieru, które pojawia się wskutek wysokiej temperatury i ciśnienia panujących w zespole utrwalającym podczas drukowania.
<Tryb zapobiegania ślizganiu się papieru>
<Ustaw>  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Specjalne przetwarzanie>
Papier może nie być podawany prawidłowo podczas drukowania lub jakość wydruku może być niższa, w zależności od środowiska użytkowania.
<Autom. czyszcz. pomocn. rolki transfer.>
<Ustaw>  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Specjalne przetwarzanie>
Druga rolka transferowa jest czyszczona po wykonaniu zadania drukowania z określonym dowolnym rozmiarem. Ustaw tę opcję, gdy tylna strona papieru jest zabrudzona.
<Tryb zapobiegania białym smugom>
<Ustaw>  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Specjalne przetwarzanie>
Na wydrukowanych obrazach mogą pojawić się białe smugi (linie). W takim wypadku wybór dla omawianej opcji ustawienia <Włącz> może rozwiązać ten problem.
<Redukcja smug bębna>
<Ustaw>  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Specjalne przetwarzanie>
Jeżeli na wydrukach są widoczne smugi, wybór ustawienia <Włącz> może rozwiązać ten problem.
<Kor. utrwal. podczas używ. zwykł. pap.>
<Ustaw>  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Specjalne przetwarzanie>
Na wydrukowanym obrazie mogą pojawić się smugi, w zależności od typu papieru i środowiska użytkowania. To ustawienie może to poprawić.
<Kor. utrw. na końc. podcz. uż. zw. pap.>
<Ustaw>  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Specjalne przetwarzanie>
Kolory mogą stać się ciemniejsze w końcowej części drukowanych obrazów, ponieważ toner jest niewystarczająco utrwalony. To ustawienie może to poprawić.
<Tryb wyp. obsz. dopas. obr. zwykł. pap.>
<Ustaw>  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Specjalne przetwarzanie>
Jakość wykończenia można poprawić, włączając tę opcję w przypadku korzystania z papieru zwykłego o gładkiej powierzchni.
<Tryb wyp. obsz. dopas. obr. grub. pap.>
<Ustaw>  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Specjalne przetwarzanie>
Jakość wykończenia można poprawić, włączając tę opcję w przypadku korzystania z papieru grubego o niegładkiej powierzchni.
<Tryb zapobiegający zamykaniu koperty>
<Ustaw>  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Specjalne przetwarzanie>
Można ustawić <Tryb zapobiegający zamykaniu koperty>, aby zapobiec topieniu się kleju na skrzydełkach koperty i tym samym zaklejaniu koperty, które pojawia się wskutek wysokiej temperatury i ciśnienia panujących w zespole utrwalającym podczas drukowania na kopertach.
A15A-08W