<Dostęp do plików>

W tej sekcji opisano ustawienia dotyczące drukowania zapisanych plików.
<Zmień ust. dom. (Drukowanie z pamięci)>
<Ustaw> <Ustawienia Funkcji>  <Dostęp do plików>  <Wspólne Ustawienia>  <Ustawienia dostępu do zapisanych plików>
Można zmieniać ustawienia zarejestrowane jako domyślne dla funkcji <Dost. do zapi. plików>.
<Użyj Funkcji Wydruku>
<Ustaw> <Ustawienia Funkcji>  <Dostęp do plików>  <Ustawienia Nośnika Pamięci>
Określenie tego ustawienia umożliwia drukowanie plików znajdujących się na nośnikach pamięci.Ograniczanie korzystania z nośników pamięci
<Wybierz opcję podczas podł. nośnika pam.>
<Ustaw> <Ustawienia Funkcji>  <Dostęp do plików>  <Ustawienia Nośnika Pamięci>
Można określić, czy ekran ustawień drukowania ma być wyświetlany po podłączeniu nośnika pamięci.Podłączanie nośnika pamięci USB
A15A-094