Imaging

Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Orientacja Obrazu>
<Automatycznie>, <Pionowo>, <Poziomo>
Tak
C
Ustawienia dla ustawień drukarki
<Powiększenie>
<Wył.>, <Automatycznie>
Tak
C
Ustawienia dla ustawień drukarki
<Pozycja Drukowania>
<Automatycznie>, <Środek>, <U Góry Po Lewo>
Tak
C
Ustawienia dla ustawień drukarki
<Pokaż ostrzeżenia>
<Wł.>, <Wył.>
Tak
C
Ustawienia dla ustawień drukarki
<Powiększ Obszar Wydruku>
<Wył.>, <Wł.>
Tak
C
Ustawienia dla ustawień drukarki
<Metoda dopasowania>
<Ogólny>, <Percepcyjna>, <Kolorymetryczna>, <Foto o żywych kol.>, <Pobierz profil>
Tak
C
Ustawienia dla ustawień drukarki
<Korekcja foto (tylko kolor)>
<Photo Optimizer PRO>
<Wł.>, <Wył.>
Tak
C
Ustawienia dla ustawień drukarki
<Korekcja czerwonych oczu>
<Korekcja czerwonych oczu>: <Wł.>, <Wył.>
Tak
C
Ustawienia dla ustawień drukarki
<Poziom korekcji czerwonych oczu>: <Słabe>, <Standardowe>, <Silne>
<Rozjaśniacz twarzy>
<Rozjaśniacz twarzy>: <Wł.>, <Wył.>
Tak
C
Ustawienia dla ustawień drukarki
<Poziom rozjaśnienia twarzy>: <Słabe>, <Standardowe>, <Silne>
<Półtony>
<Rozdzielczość>, <Stopniowanie>, <Błąd rozpra. światła>
Tak
B
Ustawienia dla ustawień drukarki
<Kompensacja szarości>
<Wł.>, <Wył.>
Tak
B
Ustawienia dla ustawień drukarki
<Konwersja skali szarości>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Jednolite RGB>
Tak
C
Ustawienia dla ustawień drukarki
*1
Oznacza pozycje, które pojawiają się tylko wtedy, gdy jest dostępne do użycia odpowiednie urządzenie opcjonalne lub określone zostały właściwe ustawienia.
A15A-07X