Drukuj

Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element
Opis ustawienia
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Okres przechowywania zadania>
10, 20, 30 min., 1, 2, 3, 6, 12 g., 1, 2, 3 dni
Nie
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Ustawienia wyświetlania listy zadań>
<Osobiste>: <Wł.>, <Wył.>
<Współdziel.>: <Wł.>, <Wył.>
<Grupa>*1:<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
*1
Oznacza pozycje, które pojawiają się tylko wtedy, gdy jest dostępne do użycia odpowiednie urządzenie opcjonalne lub określone zostały właściwe ustawienia.
A15A-085