Instalowanie sterowników

Na komputerze należy zainstalować poszczególne sterowniki i powiązane z nimi oprogramowanie.
1
Przygotuj się przed rozpoczęciem instalacji.
Zamontuj do urządzenia wyposażenie opcjonalne (Wyposażenie opcjonalne).
Zainstaluj sterowniki i oprogramowanie, które mają być używane, z dołączonego dysku CD/DVD-ROM lub pobierając je z witryny internetowej firmy Canon dla danego kraju/regionu, dostępnej pod adresem URL wskazanym poniżej.
(https://global.canon/en/support/)
Najnowsze wersje sterowników i oprogramowania są przekazywane do witryny internetowej firmy Canon po ich udostępnieniu. Należy pobrać potrzebne komponenty po sprawdzeniu środowiska operacyjnego urządzenia.
Niektóre funkcje sterowników i oprogramowania mogą być niedostępne w zależności od modelu lub środowiska operacyjnego używanego urządzenia.
Niektóre sterowniki mogą nie być w pełni kompatybilne z używanym systemem operacyjnym. Należy sprawdzić zgodność sterowników z najnowszymi wersjami systemów operacyjnych w witrynie internetowej firmy Canon.
2
Przeprowadź instalację sterowników.
Szczegółowe informacje na temat procesu instalacji można znaleźć w instrukcjach obsługi używanych sterowników i oprogramowania.
Jeżeli komunikacja za pośrednictwem danego adresu IP nie jest dozwolona w menu [Ustawienia Zapory Ogniowej], nie można zainstalować sterownika. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Określanie adresów IP dla ustawień zapory (Firewall).
Jeżeli po zainstalowaniu sterownika komunikacja przy użyciu adresu IP komputera, na którym zainstalowano sterownik, nie jest dozwolona w menu [Ustawienia Zapory Ogniowej], nie można drukować za pomocą tego komputera.
A15A-033