Konfigurowanie transmisji danych w systemie

Ustawienia opisane w tym rozdziale są wymagane do korzystania z linii podrzędnej w celu wprowadzania rozdzielczości nazwy systemu DNS i transmisji danych przez serwer proxy. Aby określić te ustawienia, wymagane są uprawnienia administratora.
Ustawienia adresu serwera DNS oraz ustawienia proxy dla linii podrzędnej mogą być używane tylko w przypadku określonej systemowej transmisji danych, np. podczas używania linii podrzędnej w celu uzyskania dostępu do serwera dystrybucji oprogramowania firmowego. Nie można ich używać do zwykłego połączenia internetowego. W przypadku korzystania z serwera DNS lub serwera proxy dla linii podrzędnej dla aplikacji innych niż komunikacja danych systemowych, zarejestruj adresy i numery portów, które mają być używane z linią podrzędną w ustawieniach linii głównej.
Za pomocą głównej linii można również realizować pewne rodzaje transmisji danych w systemie.
1
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Kliknij przycisk [Ustawienia/Rejestracja] na stronie portalu. Główny ekran Zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij [Ustawienia Sieciowe] [Ustawienia komunikacji danych systemowych].
4
Określ wymagane ustawienia.
Konfigurowanie serwera DNS linii podrzędnej
1
Wprowadź adres IP serwera DNS w polu [Ustawienia DNS IPv4] zgodnie z konfiguracją środowiska sieciowego.
Konfigurowanie serwera proxy linii podrzędnej
1
Wybierz [Użyj Proxy].
2
Wprowadź adres i numer portu serwera proxy zgodnie z konfiguracją środowiska sieciowego.
3
Aby użyć uwierzytelniania proxy, wybierz [Użyj uwierzytelniania proxy], a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
Wybór linii
1
Wybierz [Główna linia] lub [Linia podrzędna] dla opcji [Wybierz linię do użycia].
Jeżeli użytkownik wybierze wariant <Główna linia> dla polecenia <Wybierz linię do użycia>, ustawienia opcji <Główna linia> zostaną odzwierciedlone w opcjach <Ustawienia Adresu Serwera DNS> oraz <Ustawienia Proxy>.
Konfiguracja ustawień DNS
Konfiguracja serwera proxy
5
Kliknij [OK].
A15A-032