Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných materiálov

Pomocou nižšie uvedených postupov môžete skontrolovať zostávajúce množstvo spotrebného materiálu. Najmä pred tlačou veľkého množstva dokumentov odporúčame skontrolovať, či si nepotrebujete pripraviť novú tonerovú kazetu.
 (Monitor stavu) <Stav zariadenia>  <Informácie o spotr. mat.>
Zostávajúce množstvo spotrebných materiálov môžete skontrolovať z Remote UI (Vzdialené PR). Kontrola stavu zariadenia
A15K-01E