Kontrola počtu vytlačených strán

Môžete skontrolovať celkový počet vytlačených strán. Počet výtlačkov zahŕňa výtlačky v prípade tlače z pamäťových médií, zoznam aj výtlačky údajov z počítačov.
1
Vyberte položku <Skontrol. počítadlo> na obrazovke <Domov>. Obrazovka <Domov>
2
Vyberte položku <Informácie počítadla>.
3
Skontrolujte celkový počet vytlačených strán.
<113: Spolu (ČB/malé)>
Zobrazí sa celkový počet strán čiernobielej tlače (B4 alebo menšie formáty).
<123: Spolu (plné farby + 1 farba/malé)>
Zobrazí sa celkový počet strán farebnej tlače (B4 alebo menšie formáty).
<301: Tlač (Spolu 1)>
Zobrazí sa celkový počet vytlačených strán.
Môžete vytlačiť zoznam obsahujúci počet strán použitých na tlač.
Hlásenie o výstupe <Hlásenie o počítadle>
Informácie o podmienkach počítania získate od svojho predajcu alebo servisného zástupcu.
A15K-070