Zníženie spotrebovaného tonera pri farebnej tlači

Fixácia nadbytočného tonera na papier môže spôsobiť chyby farebnej tlače, ako sú zvyšky predchádzajúcich obrazov tvorených veľmi sýtymi znakmi alebo čiarami. Túto chybu môže zlepšiť zníženie množstva tonera na fixáciu.
Táto funkcia môže zlepšiť nasledujúce chyby.
Toner rozptýlený okolo oblastí vytlačených obrázkov s veľkou hĺbkou farieb
Slabá fixácia tonera v prostredí s nízkou teplotou
Použitie tejto funkcie môže mať negatívny vplyv na kvalitu farebnej tlače.
1
Vyberte položky <Nastaviť>  <Nastavenie/Údržba> <Nastaviť kvalitu obrazu> <Upravte objem tonera použ. na far. tlač>.
2
Vyberte nastavenie objemu tonera a stlačte .
Po výbere položky <Vyp.> sa tlačí so štandardným objemom tonera.
Po výbere položky <Úroveň 1> sa tlačia oblasti s veľkou hĺbkou farieb s trochu menším než štandardným objemom tonera.
Po výbere položky <Úroveň 2> sa vo všeobecnosti tlačí s menším objemom tonera.
A15K-09L