<Údržba>

Táto časť obsahuje informácie o spôsobe používania funkcie automatického čistenia hlavnej jednotky.
<Vyčistiť tlakový valec pre fixovanie>
<Nastaviť>  <Nastavenie/Údržba>  <Údržba>
Ak je vytlačený papier znečistený, spustite funkciu <Vyčistiť tlakový valec pre fixovanie>.
<Režim tlače s nízkou spotrebou tonera>
<Nastaviť>  <Nastavenie/Údržba>  <Údržba>
Ak neočakávate, že by ste potrebovali príliš veľa žltého toneru, nastavte túto položku na <Zap.> pred inštaláciou žltej tonerovej kazety.
<Kontrola zistenej kondenzácie>
<Nastaviť>  <Nastavenie/Údržba>  <Údržba>
Nastavte, či sa má po rozpoznaní kondenzácie v zariadení spustiť proces na odstránenie kondenzácie. Ak tento režim nastavíte na <Zap.>, proces na odstránenie kondenzácie sa spustí automaticky. Zariadenie môžete tiež nastaviť tak, aby neobmedzovalo tlač pri odstraňovaní kondenzácie.
A15K-08X