<Tlač>

Táto časť obsahuje informácie o nastaveniach tlače.
<Doba uloženia úlohy>
<Nastaviť>  <Nastavenia funkcie>  <Tlač>
Zadajte časový interval ukladania úloh.
<Nastavenia zobrazenia zoznamu úloh>
<Nastaviť>  <Nastavenia funkcie>  <Tlač>
Zadajte typy úloh na zaradenie do zoznamu úloh a typ úlohy, ktorý sa vyberie predvolene.
A15K-095