<Prístup k súborom>

Táto časť opisuje nastavenia v prípade tlače uložených súborov.
<Zmeniť predv. nast. (tl. z pam. média)>
<Nastaviť> <Nastavenia funkcie>  <Prístup k súborom>  <Bežné nastavenia>  <Nastavenia Prejsť k uloženým súborom>
Môžete zmeniť nastavenia zaregistrované ako predvolené pre funkciu <Prejsť k ulož. súb.>.
<Použiť funkciu tlače>
<Nastaviť> <Nastavenia funkcie>  <Prístup k súborom>  <Nastavenia pamäťového média>
Ak špecifikujete toto nastavenie, budete môcť tlačiť súbory z pamäťových médií.Obmedzenie používania pamäťových médií
<Vybrať voľbu pri pripájaní pam. média>
<Nastaviť> <Nastavenia funkcie>  <Prístup k súborom>  <Nastavenia pamäťového média>
Môžete nastaviť, či pri pripojení pamäťového média chcete zobraziť obrazovku nastavení tlače.Pripojenie pamäťového zariadenia USB
A15K-094