Prístup k súborom

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Bežné nastavenia>
<Nastavenia Prejsť k uloženým súborom>
<Zmeniť predv. nast. (tl. z pam. média)>
<Počet kópií>:<1>-<9999>
Nie
C
Favorite Settings
<Farebný režim>:<Farba>, <ČB>
<Papier>:<MÚ pri.>, <Zásuvka 1>, <Zásuvka 2>*1, <Zásuvka 3>*1, <Zásuvka 4>*1
<2-str.>:<Vyp.>, <Typ kniha>, <Typ kalendár>
<Rozlíšenie>:<600 dpi>, <1 200 dpi>
<Zväčšiť oblasť tlače>:<Vyp.>, <Zap.>
<Nastav. podrob. PDF/XPS>:
<N na 1>: <Vyp.>, <2 na 1>, <4 na 1>, <6 na 1>, <8 na 1>, <9 na 1>, <16 na 1>
<Rozsah tlače>: <Všetky strany>, <Špecifikované strany>
<Na veľkosť papiera>: <Vyp.>, <Zap.>
<Triediť>: <Vyp.>, <Zap.>
<Poltóny>: <Chybová difúzia> (<Vyp.>, <Zap.>), <Rozlíšenie/gradácia> ( <Text>(<Rozlíšenie>,<Gradácia>), <Grafika> (<Rozlíšenie>, <Gradácia>), <Obraz>(<Rozlíšenie>, <Gradácia>) )
<Nast. podr. JPEG/TIFF>:
<Rozsah tlače>: <Všetky strany>, <Špecifikované strany>
<Zväčšiť/Zmenšiť>: <Vyp.>, <Auto>
<Orientácia obrazu>: <Auto>, <Vždy na výšku>, <Vždy na šírku>
<Poloha tlače>: <Auto>, <Vždy stred>, <Vždy vľavo hore>
<Poltóny>: <Rozlíšenie>, <Gradácia>, <Chybová difúzia>
<Nastavenia pamäťového média>
<Použiť funkciu tlače>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Vybrať voľbu pri pripájaní pam. média>
<Vyp.>, <Zap.>
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Označuje položky, ktoré sa zobrazia až potom, keď budú k dispozícii príslušné voliteľné produkty alebo je nakonfigurované vhodné nastavenie.
A15K-084