Dostupnosť

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia opakovania tlač.>
<Štandard.>, <Mierne pomaly>, <Pomaly>
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Invertovať farby obrazovky>
<Vyp.>, <Zap.>
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Kontrast>
-3 až až +3 (7 úrovní)
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Jas podsvietenia>
0~4
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Čas zobrazenia správy>
1 až 2 až 5 sekúnd
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Rýchlosť posunu>
<Pomaly>, <Štandard.>, <Rýchlo>
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
A15K-07A