Sieť

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
<Output Report> *1
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Output Report>
<Print>
Áno
Nie
*1
Toto nastavenie je možné určiť z Remote UI (Vzdialené PR).
<Potvrdiť pripojenie k sieti>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Potvrdiť pripojenie k sieti>
<Vyp.>, <Zap.>
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia TCP/IP>: <Nastavenia IPv4>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Použiť IPv4>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia IP adresy>
<Automaticky získať>
  <Vybrať protokol>: <Vyp.>, <DHCP>
  <Auto IP>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Získať ručne>
 <IP adresa>: Zadajte IP adresu.
 <Maska podsiete>: Zadajte IP adresu.
 <Adresa brány>: Zadajte IP adresu.
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Skontr. nastavenia>
 <IP adresa>: Iba zobrazenie
 <Maska podsiete>: Iba zobrazenie
 <Adresa brány>: Iba zobrazenie
Áno
C*2
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia voľby DHCP>
<Získať hostiteľské meno>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Dynamická aktualizácia DNS>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Získať adresu servera DNS>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Získať meno domény>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Získať adresu servera POP>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired>*1: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<DNS Settings>*1
<Host Name>: Canon****** („******“ predstavuje posledných šesť číslic adresy MAC)
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Domain Name>: Zadajte názov domény.
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Perform DNS Dynamic Update>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Príkaz PING>
<Príkaz PING>: <0.0.0.0>
Nie
Nie
*1
Toto nastavenie je možné určiť z Remote UI (Vzdialené PR).
*2
Položka <IP adresa> je kategorizovaná ako položka typu „A“.
<Nastavenia TCP/IP>: <Nastavenia IPv6>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Použiť IPv6>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Stateless Address>*1: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Manual Address>*1: <Vyp.>, <Zap.>
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<IP Address>(Adresa IPv6 (max. 39 znakov))
<Prefix Length>: 1 až 64 až 128
<Default Router Address> (max. 39 znakov)
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Use DHCPv6>*1: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Iba získať prefix stavovej adresy>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia voľby DHCP>
<Získať adresu servera DNS>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Získať meno domény>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<DNS Settings>*1
<Primary DNS Server Address>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Secondary DNS Server Address>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Same Host Name/Domain Name as IPv4>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Host Name>: Canon****** („******“ predstavuje posledných šesť číslic adresy MAC)
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Domain Name>: Zadajte názov domény.
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Perform DNS Dynamic Update>: <Vyp.>, <Zap.>
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Register Stateless Address>: <Vyp.>, <Zap.>
<Register Manual Address>: <Vyp.>, <Zap.>
<Register Stateful Address>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Toto nastavenie je možné určiť z Remote UI (Vzdialené PR).
<Nastavenia TCP/IP>: <Nastavenia DNS>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia adresy servera DNS>
<Primárny server DNS>: Zadajte IP adresu.
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundárny server DNS>: Zadajte IP adresu.
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia mDNS>
<Použiť IPv4 mDNS>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Názov mDNS> (max. 63 znakov)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť IPv6 mDNS>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Použiť IPv4 pre mDNS>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je zvolená možnosť <Vyp.>:
<Názov mDNS> (max. 63 znakov)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia TCP/IP>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia tlače s LPD>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Vytl. str. protok. LPD>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<RX Timeout>*1: 1 až 5 až 60 (min.)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia tlače s RAW>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Obojsmerná kom.>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<RX Timeout>*1: 1 až 5 až 60 (min.)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia SNTP>
<Použiť SNTP>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Polling Interval>*1: 10 až 1440 až 2880 min.
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<NTP Server Address>*1: (IP adresa alebo názov hostiteľa)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia tlače FTP>
<Použiť tlač FTP>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Užívateľské meno>: guest
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Heslo>: 7654321
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť UTF-8 na zobr. náz. tlač. úl. FTP>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia WSD>
<Použiť tlač WSD>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť prezeranie WSD>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia tlače s IPP>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Povoliť pri použití TLS>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť overovanie>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia Multicast Discovery>
<Odozva>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Názov rozs.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Sleep Mode Notification Settings>*1
<Notify>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>: 1 až 11 427 až 65 535
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse>: 0 až 3 až 254
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval>: 60 až 600 až 65535 sec.
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť HTTP>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<TLS Settings>*1
<Key and Certificate Settings>
<Use>
Áno
Nie
<Certificate Details> (<Version>, <Serial Number>, <Signature Algorithm>, <Issued To>, <Validity Start Date>, <Validity End Date>, <Issuer>, <Public Key>, <Certificate Thumbprint>, <Issued To (Alternate Name)>, <Verify Certificate>)
Áno
Nie
<Key Usage> (Slúži na zobrazenie účelu, na ktorý sa používa dvojica klávesov)
Áno
Nie
<Specify Allowed Versions>
<Maximum Version>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Minimum Version>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Algorithm Settings>
Encryption Algorithm
 <AES-CBC (256-bit)>: <Vyp.>, <Zap.>
 <AES-CBC (128-bit)>: <Vyp.>, <Zap.>
 <AES-GCM (256-bit)>: <Vyp.>, <Zap.>
 <AES-GCM (128-bit)>: <Vyp.>, <Zap.>
 <3DES-CBC>: <Vyp.>, <Zap.>
 <CHACHA20-POLY1305>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Key Exchange Algorithm
 <RSA>: <Vyp.>, <Zap.>
 <ECDHE>: <Vyp.>, <Zap.>
 <X25519>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Signature Algorithm
 <RSA>: <Vyp.>, <Zap.>
 <ECDSA>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
HMAC Algorithm
 <SHA1>: <Vyp.>, <Zap.>
 <SHA256>: <Vyp.>, <Zap.>
 <SHA384>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia Proxy>
<Použiť Proxy>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa servera> (IP adresa FQDN)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Číslo portu>: 1 až 80 až 65 535
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Proxy v rovn. doméne>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Overenie nastavené.>: <Nastaviť over. Proxy>(<Vyp.>, <Zap.>), <Užívateľské meno> (max. 24 znakov), <Heslo> (max. 24 znakov)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Potvr. inf. over. v rež správy overenia>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Toto nastavenie je možné určiť z Remote UI (Vzdialené PR).
<Nastavenia TCP/IP>: <Nastavenia IPSec>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Použiť IPSec>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Receive Non-Policy Packets>*1
<Allow>, <Reject>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Toto nastavenie je možné určiť z Remote UI (Vzdialené PR).
<Nastavenia TCP/IP>: <Nastavenia IPSec>: <IPSec Policy List>*1
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<IPSec Policy List>
<Register New IPSec Policy>, <Delete>, <Raise Priority>, <Lower Priority>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Register Policy>
<Policy Name> (max. 24 znakov), <Policy On/Off> (<Vyp.>, <Zap.>), <Only Allow 256-bit for AES Key Length> (<Vyp.>, <Zap.>), <Selector Settings>, <IKE Settings>, <IPSec Network Settings>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Selector>
<Local Address Settings> (<All IP Addresses>, <IPv4 Address>, <IPv6 Address>, <IPv4 Manual Settings>, <IPv6 Manual Settings>)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Manual Settings> (<Single Address>(<First Address>), <Range Address>(<First Address>, <Last Address>), <Subnet Settings>(<First Address>, <Subnet Settings>))
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 Manual Settings> (<Single Address>(<First Address>), <Range Address> (<First Address>, <Last Address>), <Prefix Address> (<First Address>, <Prefix Length>))
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefix Length> (1 až 64 až 128)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Remote Address Settings>(<All IP Addresses>, <All IPv4 Addresses>, <All IPv6 Addresses>, <IPv4 Manual Settings>, <IPv6 Manual Settings>)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Manual Settings>(<Single Address>(<First Address>), <Range Address>(<First Address>, <Last Address>), <Subnet Settings>(<First Address>, <Subnet Settings>))
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 Manual Settings> (<Single Address>(<First Address>), <Range Address> (<First Address>, <Last Address>), <Prefix Address> (<First Address>, <Prefix Length>))
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefix Length> (1 až 64 až 128)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Settings> (<Specify by Port Number>, <Specify by Service Name>)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify by Port Number>(<Local Port>(<All Ports>, <Single Port>), <Remote Port>(<All Ports>, <Single Port>))
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Single Port> (1 až 65 535)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify by Service Name>
<SMTP RX>: <Vyp.>, <Zap.>
<SMTP TX>: <Vyp.>, <Zap.>
<POP3>: <Vyp.>, <Zap.>
<LPD>: <Vyp.>, <Zap.>
<RAW>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<IKE>
<IKE Mode>: <Main>, <Aggressive>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Validity>: 1 až 480 až 65535 min.
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication Method>: <Pre-Shared Key Method> (<Shared Key Settings>), <Digital Signature Method> (<Key and Certificate>)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>:
<Use>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>:
<Certificate Details>(<Version>, <Serial Number>, <Signature Algorithm>, <Issued To>, <Validity Start Date>, <Validity End Date>, <Issuer>, <Public Key>, <Certificate Thumbprint>, <Issued To (Alternate Name)>, <Verify Certificate>)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>: <Key Usage>(Slúži na zobrazenie účelu, na ktorý sa používa dvojica klávesov)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm> (<Auto>, <Manual Settings>)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm>: <Manual Settings>
<Authentication>
<SHA1>, <SHA2>, <SHA1 and SHA2>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Encryption>
<3DES-CBC>, <AES-CBC>, <3DES-CBC and AES-CBC>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<DH Group>
<Group 14 (2048)>, <ECDH-P256>, <ECDH-P384>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<IPSec Network>
<Validity>
<Time>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>: (1 až 480 až 65535 min.)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Validity>
<Size>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>: (0 až 1 až 65535 MB)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<PFS>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm>: <Auto>, <Manual Settings>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm>: <Manual Settings> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Nastavenia <ESP>:
<ESP Authentication>: <SHA1>, <NULL>
<ESP Encryption>: <3DES-CBC>, <AES-CBC>, <3DES-CBC and AES-CBC>, <NULL>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Nastavenia <ESP (AES-GCM)>: Žiadne
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Nastavenia <AH (SHA1)>: Žiadne
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Connection Mode>: <Transport> (iba zobrazenie)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Toto nastavenie je možné určiť z Remote UI (Vzdialené PR).
<TCP/IP Settings>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<TCP/IP Option Settings>*1
<Use Window Scale Option>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>: 600 až 1 500 bytes (600-1500)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Toto nastavenie je možné určiť z Remote UI (Vzdialené PR).
<Nastavenia SNMP>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Použiť SNMPv1>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Dedicated Community>*1
<Use Dedicated Community>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB Access Permission>: <Read/Write>, <Read Only>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Community Name 1>*1
<Use Community Name 1>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB Access Permission>: <Read/Write>, <Read Only>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Community Name>: verejný
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Community Name 2>*1
<Use Community Name 2>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB Access Permission>: <Read/Write>, <Read Only>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Community Name>: verejný2
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť SNMPv3>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Administrator Settings>*1
<Use Administrator>: <Vyp.>, <Zap.>
<User Name>: Iba zobrazenie
<MIB Access Permission>: Iba zobrazenie
<Security Settings>: Iba zobrazenie
<Authentication Algorithm>: Iba zobrazenie
<Encryption Algorithm>: Iba zobrazenie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Same Password as for Authentication>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Set/Change Password>: <Vyp.>, <Zap.>
<Encryption Password>: Zadajte heslo.
<Confirm>: Zadajte heslo.
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Užívateľské nastavenia>*1
<User On/Off>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Register> (<User Name>, <MIB Access Permission> (<Read/Write>, <Read Only>), <Security Settings> (<Auth. Yes/Encrypt. Yes>, <Auth. Yes/Encrypt. No>, <Auth. No/Encrypt. No>), <Authentication Algorithm> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Authentication Password>, <Encryption Algorithm> (<DES>, <AES>), <Encryption Password>)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Edit User> (<User Name>, <MIB Access Permission> (<Read/Write>, <Read Only>), <Security Settings> (<Auth. Yes/Encrypt. Yes>, <Auth. Yes/Encrypt. No>, <Auth. No/Encrypt. No>), <Authentication Algorithm> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Authentication Password>, <Encryption Algorithm> (<DES>, <AES>), <Encryption Password>)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Delete>
Áno
Nie
<Get Printer Management Information from Host>*1
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Toto nastavenie je možné určiť z Remote UI (Vzdialené PR).
<Formátovať host. zdroje MIB na RFC2790>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Formátovať host. zdroje MIB na RFC2790>
<Vyp.>, <Zap.>
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Dedicated Port Settings>*1
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Dedicated Port Settings>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Dedicated Port Authentication Method>
<Mode 1>, <Mode 2>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Toto nastavenie je možné určiť z Remote UI (Vzdialené PR).
<Použiť funkciu radenia>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Použiť funkciu radenia>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Súbežný príjem>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Súbežný príjem>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Doba čakania na pripojenie pri spustení>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Doba čakania na pripojenie pri spustení>
0 až 300 s
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia ovládača Ethernet>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia ovládača Ethernet>
<Autodetekcia>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Režim komunikácie>: <Polovičný duplex>, <Úplný duplex>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Typ siete Ethernet>: <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Aktuálna prenosová rýchlosť>: Iba zobrazenie
Áno
Nie
<Adresa MAC>: Iba zobrazenie
Áno
Nie
<Nastavenia IEEE 802.1X>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Použiť IEEE 802.1X>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Login Name> *1
Login Name
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Authentication Server Certificate>*1
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Authentication Server Name
>*1
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication Server Name>*1
Authentication Server Name
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Use TLS>*1
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>*1
<Use>
Áno
Nie
<Certificate Details> (<Version>, <Serial Number>, <Signature Algorithm>, <Issued To>, <Validity Start Date>, <Validity End Date>, <Issuer>, <Public Key>, <Certificate Thumbprint>, <Issued To (Alternate Name)>, <Verify Certificate>)
Áno
Nie
<Key Usage> (kláves a certifikát)
Áno
Nie
<Use TTLS>*1
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<TTLS Settings (TTLS Protocol)>: <Use MSCHAPv2>, <Use PAP>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Use PEAP>*1
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Login Name as User Name>*1
<Vyp.>, <Zap.>,
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<User Name> *1
Meno používateľa, ktorého chcete overiť použitím overovania IEEE 802.1X
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Password>*1
Heslo používateľa, ktoré chcete overiť použitím overovania IEEE 802.1X
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Toto nastavenie je možné určiť z Remote UI (Vzdialené PR).
<Nastavenia firewallu>: <Filter adries IPv4>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Odchádzajúci filter>
<Použiť filter>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (max. 16 adries IPv4), <Delete>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>*1: Zadajte číslo portu.
  <Delete>, <Add>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Prichádzajúci filter>
<Použiť filter>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (max. 16 adries IPv4), <Delete>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>*1: Zadajte číslo portu.
  <Delete>, <Add>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Address ICMP Settings>*1
<Always Allow Sending/Receiving Using ICMP>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Toto nastavenie je možné určiť z Remote UI (Vzdialené PR).
<Nastavenia firewallu>: <Filter adries IPv6>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Odchádzajúci filter>
<Použiť filter>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (max. 16 adries IPv4), <Delete>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Off>, <On>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>*1: Zadajte číslo portu.
  <Delete>, <Add>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Prichádzajúci filter>
<Použiť filter>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (max. 16 adries IPv4), <Delete>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Off>, <On>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>*1: Zadajte číslo portu.
  <Delete>, <Add>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 Address ICMP Settings>*1
<Always Allow Sending/Receiving Using ICMP>: <Off>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Toto nastavenie je možné určiť z Remote UI (Vzdialené PR).
<Nastavenia firewallu>: <Filter adries MAC>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Odchádzajúci filter>
<Použiť filter>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Add> (max. 100 adries Mac), <Edit>, <Delete>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Prichádzajúci filter>
<Použiť filter>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Add> (max. 100 adries Mac), <Edit>, <Delete>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Toto nastavenie je možné určiť z Remote UI (Vzdialené PR).
<Nastavenia firewallu>: <IP Address Block Log>*1
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<IP Address Block Log>
<Date/Time>, <Type>, <IP Address>, <Port Number>, <Result>
Áno
Nie
*1
Toto nastavenie je možné určiť z Remote UI (Vzdialené PR).
<Použiť Mopria>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Použiť Mopria>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť AirPrint>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Použiť AirPrint>
<Vyp.>, <Zap.>
Keď je vybratá možnosť <Zap.>:
<Printer Name>*1: Zadajte názov tlačiarne
<Location>*1: Zadajte umiestnenie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Toto nastavenie je možné určiť z Remote UI (Vzdialené PR).
<Zobraziť chyby pre AirPrint>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Zobraziť chyby pre AirPrint>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Position Information>*1
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Position Information>
<Auto Acquire>
Áno
Nie
<Latitude>: Zadajte zemepisnú šírku.
Áno
Nie
<Longitude>: Zadajte zemepisnú dĺžku.
Áno
Nie
*1
Toto nastavenie je možné určiť z Remote UI (Vzdialené PR).
<Všade použiť IPP>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Všade použiť IPP>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Settings for Universal Print>*1
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Basic Settings>
<Use Universal Print>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Server Certificate>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Add CN to Verification Items>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Printer Name>
OIP_PRINTER
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Application ID>
f9fc375cc7ba-4e5c-b213-23affd792cc1
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Authentication URL>
https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Registration URL>
https://register.print.microsoft.com/api/v1.0/register
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Registration Status>
<URL for Registration>
<Code for Registration>
Áno
Settings/Registration Basic Information
*1
Toto nastavenie je možné určiť z Remote UI (Vzdialené PR).
<Vybrať rozhranie>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Vybrať rozhranie>
<Káblová sieť LAN>, <Bezdr. sieť LAN>, <Káblová LAN + Káblová LAN>, <Káblová LAN + bezdrôtová sieť LAN>
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Nast. bezdr. siete LAN>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Režim tlačidla WPS>
<Režim kódu PIN WPS>
<Nastavenia SSID>
<Vybrať prístupový bod>: Vyberte zo zoznamu.
Nie
Nie
Overovanie WEP: (<Kľúč WEP (5 – 26 zn.)>: Zadajte kód WEP
Nie
Nie
Overenie WPA/WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA3-SAE, WPA3-SAE: <Šifrovací kľúč>: Zadajte prístupovú frázu.
Nie
Nie
<Zadať manuálne>: Zadajte identifikátor SSID.
Nie
Nie
<Nastavenia zabezp.>: <Žiadne>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE>, <WPA3-SAE>
Nie
Nie
<Nastavenia zabezp.> (<WEP>)
<Overovanie 802.11> (<Otv. systém>, <Zdieľaný kľúč>), <Kľúč WEP 1>, <Kľúč WEP 2>, <Kľúč WEP 3>, <Kľúč WEP 4>
<Nastavenia zabezp.> (<WPA/WPA2-PSK>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE>)
<Metóda kódovania> (<Auto>, <AES-CCMP>)
Nie
Nie
<Režim šetrenia energie>
<Vyp.>, <Zap.>
Nie
Nie
<Informácie o pripojení>
<Adresa MAC>: Iba zobrazenie
<Stav bezdr. siete LAN>: Iba zobrazenie
<Informácie o poslednej chybe>: Iba zobrazenie
<Kanál>: Iba zobrazenie
<Nastavenia SSID>: Iba zobrazenie
<Nastavenia zabezp.>: Iba zobrazenie
<Režim šetrenia energie>: Iba zobrazenie
Áno
Nie
<Nastavenia priameho pripojenia>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Použiť priame pripojenie>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Typ priameho pripojenia>
<Režim prístupového bodu>, <Wi-Fi Direct>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Názov zariadenia pre Wi-Fi Direct>
<Náz.zar.(Wi-Fi Direct)>: Názov zariadenia
Áno
Nie
Settings/Registration Basic Information
<Čas do ukončenia priameho pripojenia>
0 = Žiadne, 1 až 30 až 60 min.
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia režimu prístupového bodu>
<Použiť užív. SSID>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<SSID>: Zadajte identifikátor SSID
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť užív. sieťový kľúč>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Sieťový kľúč>: Zadajte sieťový kód
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nechať akt., ak je špec. SSID/sieť. kľúč>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia adresy IP priameho pripojenia>
192.168.22.1
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Session Settings>*1
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Timeout After Logging in to Remote UI>
15 až 150 min.
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Toto nastavenie je možné určiť z Remote UI (Vzdialené PR).
<Nastavenia vedľajšej linky>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia IP adresy>
<Automaticky získať>: <DHCP>, <Vyp.>
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Získať ručne>
 <IP adresa>: <0.0.0.0>
 <Maska podsiete>: <0.0.0.0>
 <Adresa brány>: <0.0.0.0>
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Skontr. nastavenia>: Iba zobrazenie
Nie
A
<Prioritná linka na kom. s mob. zariad.>
<Hlavná linka>, <Vedľajšia linka>
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia ovládača Ethernet>
<Autodetekcia>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Režim komunikácie>: <Polovičný duplex>, <Úplný duplex>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Typ siete Ethernet>: <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Aktuálna prenosová rýchlosť>: Iba zobrazenie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa MAC>: Iba zobrazenie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia vedľajšej linky>: <Nastavenia firewallu>: <Filter adries IPv4>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Odchádzajúci filter>
<Použiť filter>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (max. 16 adries IPv4), <Delete>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Off>, <On>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>*1: Zadajte číslo portu.
  <Delete>, <Add>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Prichádzajúci filter>
<Použiť filter>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (max. 16 adries IPv4), <Delete>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Off>, <On>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>*1: Zadajte číslo portu.
  <Delete>, <Add>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Toto nastavenie je možné určiť z Remote UI (Vzdialené PR).
<Nastavenia vedľajšej linky>: <Nast. pre komunikáciu systémových dát>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia adresy servera DNS>
<Primárny server DNS>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundárny server DNS>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia Proxy>
<Použiť Proxy>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa servera> (IP adresa FQDN)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Číslo portu>: 1 až 80 až 65 535
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Overenie nastavené.>
<Nastaviť over. Proxy>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Užívateľské meno> (max. 24 znakov)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Heslo> (max. 24 znakov)
<Potvrdiť> (max. 24 znakov)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Vybrať linku, ktorá sa má použiť>
<Hlavná linka>, <Vedľajšia linka>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia statického smerovania>
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia statického smerovania>
<Použiť statické smerovanie>: <Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Register>*1, <Delete>*1
Áno
Nie
<Uložiť>
<Destination Address>(<0.0.0.0>), <Gateway Address>(<0.0.0.0>)
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Toto nastavenie je možné určiť z Remote UI (Vzdialené PR).
A15K-078