Inštalácia ovládačov

Inštalujte rôzne ovládače a pridružený softvér vo vašom počítači.
1
Pred inštaláciou vykonajte potrebné prípravy.
Doplňte hlavnú jednotku voliteľným vybavením (Voliteľné zariadenia).
Nainštalujte používané ovládače a softvér z priloženého disku CD/DVD-ROM alebo si ich prevezmite z webovej stránky spoločnosti Canon pre vašu krajinu/oblasť prostredníctvom adresy URL uvedenej nižšie.
(https://global.canon/en/support/)
Na webovú lokalitu spoločnosti Canon sa ihneď po sprístupnení nahrávajú najnovšie verzie ovládačov a softvérov. Skontrolujte operačné prostredie svojho zariadenia a v prípade potreby si ich stiahnite.
Niektoré funkcie ovládačov a softvéru nemusia byť v závislosti od modelu zariadenia alebo jeho operačného prostredia k dispozícii.
Niektoré ovládače nemusia byť plne kompatibilné s operačným systémom, ktorý používate. Overte kompatibilitu ovládačov s najnovšími verziami operačných systémov na webovej lokalite spoločnosti Canon.
2
Vykonajte inštaláciu ovládačov.
Podrobnosti o inštalácii nájdete v príručkách k ovládačom a softvérom, ktoré chcete používať.
Ak nie je komunikácia cez príslušnú IP adresu povolená pod položkou [Firewall Settings], ovládač nie je možné nainštalovať. Bližšie informácie nájdete v časti Špecifikovanie adries IP v nastaveniach brány firewall.
Ak sa po inštalácii ovládača do počítača zakáže komunikácia cez IP adresu daného počítača pod položkou [Firewall Settings], nie je možné z počítača tlačiť.
A15K-033