Pripojenie k drôtovej LAN sieti

Pripojte zariadenie k počítaču cez smerovač pomocou kábla LAN.
Smerovač a kábel LAN sa nedodávajú spolu so zariadením, je ich potrebné zabezpečiť samostatne.
Zariadenie podporuje siete Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T.
Na pripojenie cez rozhranie 100BASE-TX/10BASE-T použite kábel LAN zhotovený z krútenej dvojlinky kategórie 5. Na pripojenie cez rozhranie 1000BASE-T odporúčame použiť kábel LAN zhotovený z krútenej dvojlinky kategórie 5.
Ak sa používajú spoločne zariadenia 1000BASE-T, 100BASE-TX a 10BASE-T, je potrebné zariadenie (napr. rozbočovač) podporujúce všetky typy používaných sietí Ethernet. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte predajcu alebo servisného zástupcu.
1
Pomocou kábla LAN pripojte zariadenie k smerovaču.
Zatlačte na konektor, až kým nezapadne na svoje miesto (zvuk cvaknutia).
Pripojenie ku káblovej sieti LAN pre vedľajšiu linku
Keď je v ponuke <Vybrať rozhranie> vybraná možnosť <Káblová LAN + Káblová LAN>, pripojte káblovú sieť LAN pre vedľajšiu linku. <Vybrať rozhranie>
1
Adaptér USB-LAN pripojte k portu USB zariadenia (umiestneného smerom vzdadu na pravej strane zariadenia). Časti a ich funkcie
Nie je možné pripojiť viac adaptérov USB-LAN.
Informácie o adaptéroch USB-LAN, ktoré je možné použiť, sa dozviete od svojho predajcu alebo servisného zástupcu.
A15K-028