Aizmugure

ACT indikators

ACT indikators mirgo, sūtot vai saņemot datus.

LAN ports

Izmantojiet LAN kabeli, lai iekārtu pievienotu vadu LAN maršrutētājam vai līdzīgai iekārtai. Tīkla vides iestatīšana

LNK indikators

LNK indikators mirgo zaļā krāsā, kad iekārta ir pareizi pievienota tīklam.

USB ports (savienojumam ar datoru)

Lai iekārtu pievienotu datoram, izmantojiet USB kabeli.
USB ports (savienojumam ar datoru) atbalsta USB 2.0.

USB ports (savienojumam ar USB ierīci)

Pievienojiet USB ierīci, ko izmanto ar AddOn lietojumprogrammām. Eksportējot vai importējot iekārtas iestatījumus, pievienojiet arī USB atmiņas ierīci. <Datu pārvaldība>
Iekārta var nodrošināt maksimālo jaudu 5 V 500 mA. Pievienojot ierīci, kurai nepieciešama lielāka jauda, iekārta var tikt bojāta.
USB ports (savienojumam ar USB ierīci) atbalsta USB 2.0.

Ventilācijas atvere

Gaiss no ierīces korpusa tiek izvadīts, lai dzesētu ierīces korpusu. Ņemiet vērā, ka, novietojot objektus ventilācijas atveru priekšā, tiek traucēta ventilācija.

Barošanas ligzda

Pieslēdziet strāvas vadu.

Nominālās vērtības uzlīme

Uz uzlīmes ir redzams sērijas numurs, kas ir jānorāda, ja rodas jautājumi par iekārtu. Ja problēmu neizdodas novērst
A158-00A