Daudzfunkciju papīrturis

Ja vēlaties drukāt uz cita veida papīra, nevis tā, kas ir ievietots papīra atvilktnē, piemēram, uz uzlīmēm vai aploksnēm, izmantojiet universālo paliktni.

Papīra vadotnes

Regulējiet papīra vadotnes atbilstoši ievietotā papīra platumam, lai nodrošinātu, ka papīrs tiek padots tieši iekārtā. Nospiediet slēdža atbrīvošanas sviru, kas attēlā apzīmēta ar bultiņu, lai atbrīvotu slēdzi un bīdītu papīra vadotnes.

Papīrturis

Ievietojot papīru, izvelciet papīra tekni.
A158-00E