Papīra atvilktne

Papīra vadotnes

Regulējiet papīra vadotnes atbilstoši ievietotā papīra formātam, lai nodrošinātu, ka papīrs tiek padots tieši iekārtā. Nospiediet slēdža atbrīvošanas sviras, kas attēlā apzīmētas ar bultiņām, lai atbrīvotu slēdžus un bīdītu papīra vadotnes.

Papīra daudzuma indikators

Norāda atlikušo papīra daudzumu. Papīra daudzumam samazinoties, atzīme virzās uz leju.
A158-00F